101. kapitola

O milosti a súde chcem spievať

1 Dávidov žalm. O milosti a súde chcem spievať, teba chcem ospevovať, Hospodin!101,1 Ž 89,2; 92,3
2 Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonnosti srdca vo svojom dome.101,2 1Krľ 9,4; Ž 26,1; Jk 4,8 3 Neupriamim pohľad na vec ničomnú101,3 Alt. na vec Beliála, t. j. na modloslužobné úkony.. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma.101,3-4 Ž 26,4-5; Prís 8,13; 11,20 4 Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca; o zle nechcem ani vedieť. 5 Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem.101,5 Lv 19,16; Prís 21,4 6 Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť.101,6 Ž 119,63; Prís 22,11 7 V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí.101,7 Ž 5,7; 119,163; Prís 13,5 8 Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.101,8 Prís 20,26; Jer 21,12; Zj 21,27