8. kapitola

1 Kiež by si bol mojím bratom, ktorý sal z pŕs mojej matky! Keby som ťa na ulici stretla a vybozkávala ťa, nik by mnou neopovrhoval. 2 Vzala by som ťa a viedla do domu mojej matky. Ty by si ma učil a ja by som ťa napojila koreneným vínom, muštom z granátových jabĺk.8,2 Vľp 3,3 3 Ľavicu svoju má pod mojou hlavou a pravicou ma objíma.8,3 Vľp 2,6 4 Zaprisahávam vás, dcéry jeruzalemské, neprebúdzajte a neroznecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť!8,4 Vľp 2,7; 3,5 5 Kto je tá, čo vystupuje z púšte, opierajúc sa o svojho milého? Pod jabloňou som ťa roznietila. Tam tvoja matka dostala bolesti pri tvojom narodení, tam zľahla v pôrodných bolestiach tá, čo ťa zrodila.8,5 Vľp 3,6 6 Polož si ma ako pečatidlo na svoje srdce, ako pečatidlo na svoje rameno, lebo láska je mocná ako smrť a vášeň krutá ako podsvetie. Jej žiara je ohnivá ako najsilnejší plameň.8,6 Gn 38,18; 41,42; Dt 4,24; Prís 30,16 7 Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli.8,7 Ž 18,17; 29,3; 32,6; 144,7; Prís 31,10 8 Máme malú sestru, ešte nemá prsníky. Čo urobíme s našou sestrou v deň, keď o ňu požiadajú?8,8 Gn 24,50.55 9 Ak je hradbou, vybudujeme na nej strieborné cimburie, ak je bránou, zatarasíme ju cédrovou doskou. 10 Ja som hradba a moje prsia sú veže! Vtedy som sa pre neho stala tou, ktorá vychádza s ponukou pokoja. 11 Šalamún mal vinicu v Baal-Hamóne, tú vinicu zveril strážcom. Každý by dal za jej plody tisíc strieborných.8,11 Iz 7,23 12 Moju vinicu, tú, čo mi patrí, mám pred sebou. Šalamún, nechaj si svojich tisíc i dvesto pre strážcov jej ovocia.8,12 Vľp 1,6 13 Druhovia, ktorí sedávajú v záhradách, pozorne vnímajú tvoj hlas. Dovoľ aj mne načúvať!8,13 Vľp 2,14; 4,16; 5,1; 6,2 14 Milý môj, uteč, buď podobný gazele alebo mladému jeleňovi na balzamových vrchoch!8,14 Vľp 4,6