Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

7. kapitola

Štefanova reč

1 Veľkňaz sa ho spýtal: „Je to naozaj tak?“
2 A on odpovedal: „Bratia a otcovia, počúvajte! Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahámovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne,7,2 Gn 11,31; Ž 29,3 3 a povedal mu: ‚Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.‘7,3 Gn 12,1-3 4 Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete.7,4 Gn 11,31-32; 12,5; 15,7 5 V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa.7,5 Gn 12,7; 13,15; 17,8; 48,4; Dt 2,5 6 Boh povedal, že jeho potomstvo bude prisťahovalcom v cudzej krajine; zotročia ho a štyristo rokov s ním budú zle zaobchádzať.7,6 Ex 12,407,6-7 Gn 15,13-14 7 ‚Avšak ja budem súdiť ten národ, ktorému budú otročiť,‘ povedal Boh. ‚A potom vyjdú a budú mi slúžiť na tomto mieste.‘7,7 Ex 3,12 8 Potom mu dal zmluvu obriezky. Keď sa potom stal otcom Izáka, na ôsmy deň ho obrezal a Izák zasa Jákoba a Jákob dvanástich patriarchov.7,8 Gn 17,10-14; 21,2-4; 25,26; 29,31-35; 30,1-24; 35,16-18.23-26; Lk 2,21 9 Patriarchovia žiarlili na Jozefa a predali ho do Egypta, ale Boh bol s ním7,9-10 Gn 39,1-3.217,9 Gn 37,11.27-28; 45,4 10 a vyslobodil ho zo všetkých súžení, dal mu milosť a múdrosť pred faraónom, egyptským kráľom, a ten ho ustanovil za hlavného správcu Egypta a celého svojho domu.7,10 Gn 41,38-46; Ž 105,21 11 V celom Egypte i Kanaáne nastal hlad a veľké súženie; naši otcovia nemali čo jesť.7,11 Gn 41,54-55; 42,5 12 Keď sa Jákob dopočul, že v Egypte je obilie, poslal ta po prvý raz našich otcov.7,12 Gn 42,1-2 13 Pri ich druhej návšteve sa Jozef dal spoznať svojim bratom a tak sa faraón dozvedel o Jozefovom rode.7,13 Gn 45,1-4.16 14 Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe — sedemdesiatpäť ľudí.7,14 Gn 45,9-11; 46,6.277,14-15 Dt 10,22 15 Jákob teda prišiel do Egypta; zomrel tam on aj naši otcovia.7,15 Gn 46,3.6; 49,33; Ex 1,6 16 Preniesli ich do Síchemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abrahám od synov Chamóra v Sícheme.7,16 Gn 23,16n; 33,19; 50,13; Joz 24,32 17 Keď sa blížil čas, aby Boh splnil sľub, ktorý dal pod prísahou Abrahámovi, ľud sa v Egypte vzmáhal a rozmnožoval,7,17-18 Ex 1,7-8 18 kým v Egypte nenastúpil iný kráľ, ktorý už o Jozefovi nevedel. 19 Ten zákerne trápil náš rod a našich otcov nútil odhadzovať svoje nemluvňatá, aby neostali nažive.7,19 Ex 1,10-11.15-22 20 Práve v tom čase sa narodil Mojžiš, ktorý sa zapáčil Bohu7,20 Gr. bol krásny pred Bohom.. V otcovskom dome ho chovali tri mesiace.7,20 Ex 2,2; Heb 11,23 21 Keď ho museli odložiť, ujala sa ho faraónova dcéra, ktorá si ho vychovala ako vlastného syna.7,21 Ex 2,5-6.10 22 Mojžiš bol takto vychovaný vo všetkej múdrosti Egypťanov a bol mocný vo svojich slovách i skutkoch. 23 Keď dovŕšil štyridsať rokov, zatúžil navštíviť svojich bratov, synov Izraela.7,23-24 Ex 2,11-127,23 Heb 11,24n 24 Keď videl, ako na jednom z nich páchali bezprávie, obránil a pomstil utláčaného tým, že Egypťana zabil. 25 Nazdával sa, že jeho bratia pochopia, že Boh im jeho rukou prináša záchranu. Oni však nepochopili. 26 Nasledujúci deň sa medzi nimi objavil, práve keď sa vadili, a dohováral im, aby sa zmierili: ‚Muži, veď ste bratia! Prečo teda jeden druhému ubližujete?‘7,26-28 Ex 2,13n 27 Tu ho ten, čo krivdil svojmu blížnemu, odstrčil a povedal: ‚Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu nad nami?7,27 Lk 12,14 28 Vari ma chceš zabiť, ako si včera zabil toho Egypťana?‘ 29 Po týchto slovách Mojžiš ušiel a býval ako cudzinec v krajine Midjánčanov, kde sa mu narodili dvaja synovia.7,29 Ex 2,15.22; 18,3-4; Heb 11,27 30 Po uplynutí štyridsiatich rokov sa mu na púšti pri vrchu Sinaj v plameni horiaceho kra zjavil anjel.7,30 Ex 3,1-10 31 Keď Mojžiš uzrel tento úkaz, zadivil sa, ale keď sa priblížil, aby si to lepšie pozrel, zaznel Pánov hlas:7,31 Sk 9,10 32 ‚Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba.‘ Mojžiš sa rozochvel a neodvážil sa vzhliadnuť.7,32 Ex 3,6.15n; Mt 22,32; Sk 3,13; Heb 11,16 33 Pán mu povedal: ‚Vyzuj si sandále z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem.7,33 Ex 3,5 34 Videl som, dobre som videl, ako trpí môj ľud v Egypte, počul som jeho vzdychanie, a tak som zostúpil, aby som ho vyslobodil. Teraz teda poď, pošlem ťa do Egypta.‘7,34 Ex 2,24; 3,7.8.10; 4,19 35 Toho Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: ‚Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?‘, poslal Boh ako knieža a vysloboditeľa pomocou anjela, čo sa mu zjavil v kre.7,35 Ex 2,14; 3,13-14; Sk 5,31 36 A Mojžiš ich vyviedol, pričom robil zázraky a znamenia v egyptskej krajine, pri Červenom mori a štyridsať rokov na púšti.7,36 Ex 7,3.10; 8,1; 9,8; 14,21; 16,4; Nm 14,33; Sk 2,43; 5,12; Heb 3,9 37 Je to ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: ‚Boh vám spomedzi vašich bratov vzbudí proroka, ako som ja.‘7,37 Dt 18,15.18; Mt 17,5; Sk 3,22 38 On bol vtedy v zhromaždení ľudu na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý k nemu hovoril na vrchu Sinaj, a našimi otcami. On prijal slová života, aby nám ich odovzdal.7,38 Ex 19; Dt 9,10; Sk 7,53 39 Naši otcovia ho však nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a ich srdcia sa obrátili k Egyptu.7,39 Nm 14,3n 40 Áronovi povedali: ‚Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny.‘7,40 Ex 32,1.23 41 V tých dňoch zhotovili teľa, modle priniesli obetu a radovali sa z diela svojich rúk.7,41 Ex 32,4.6 42 Vtedy sa Boh od nich odvrátil a vydal ich, aby slúžili nebeským zástupom, ako je napísané v knihe Prorokov: Azda ste mne prinášali obety a dary po štyridsať rokov na púšti, dom Izraela? 7,42-43 Am 5,25-277,42 Jer 7,18; 19,13 43 Veď ste so sebou nosili stan Molocha7,43 Podľa LXX. a hviezdu svojho boha Raifana, modly, ktoré ste zhotovili, aby ste sa im klaňali. Preto vás presídlim až za Babylon. 44 Naši otcovia mali na púšti stan svedectva, a to podľa príkazu toho, ktorý povedal Mojžišovi, aby ho zhotovil podľa vzoru, ktorý videl.7,44 Ex 25,9.40; Heb 8,5 45 Naši otcovia stan prevzali a za Jozuu ho priniesli na územie pohanov, ktorých Boh vyhnal spred našich otcov, kde bol až do dní Dávida.7,45 Gn 17,8; Joz 3,14-17; 18,1 46 Dávid našiel milosť u Boha a žiadal, aby našiel Jákobovmu domu7,46 Var. Bohu. príbytok.7,46 2Sam 7,2; Ž 132,5 47 No až Šalamún mu postavil dom.7,47 1Krľ 6,1-2 48 Lenže Najvyšší nebýva v domoch zhotovených rukou, ako hovorí prorok:7,48 1Krľ 8,27; Sk 17,24 49 Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, kde je nejaké miesto pre môj odpočinok? 7,49 Mt 5,34n7,49-50 Iz 66,1-2 50 Neurobila to azda všetko moja ruka? 51 Vy tvrdošijní s neobrezanými srdcami aj ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; tak ako vaši otcovia.7,51 Ex 32,9; 33,3.5; Lv 26,41; Iz 63,10; Jer 6,10; 9,24-25 52 Ktorého proroka vaši otcovia neprenasledovali? Zabili aj tých, čo predpovedali príchod Spravodlivého. Ale teraz ste sa jeho zradcami a vrahmi stali vy,7,52 2Krn 36,16; Mt 23,31; Sk 2,23 53 ktorí ste prijali Zákon prostredníctvom anjelov, no nezachovali ste ho.“7,53 Dt 33,2; Sk 7,38; Ga 3,19; Heb 2,2

Ukameňovanie Štefana

54 Keď to počuli, v srdci zúrili a škrípali zubami proti nemu.7,54 Ž 112,10; Sk 5,33
55 Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel na nebo, videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha7,55 Mt 26,64 56 a povedal: „Hľa, vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha.“7,56 Jób 16,19; Dan 7,13; Mt 3,16; Jn 1,51; Sk 10,11 57 Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho.7,57 Ž 58,5 58 Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul.7,58 Lv 24,14; Sk 22,20; Heb 13,12 59 A kameňovali Štefana, ktorý volal slovami: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“7,59 Ž 31,6; Mt 23,37; Lk 23,46; 1Pt 4,19 60 Potom si kľakol a zvolal mocným hlasom: „Pane, nezapočítaj im tento hriech.“ Keď to povedal, zomrel.7,60 Mt 5,44; Lk 23,34
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk