3. kapitola

9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.