3. kapitola

4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: „Pozri na nás!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.