3. kapitola

3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.