3. kapitola

19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.