3. kapitola

Uzdravenie chromého

1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine na modlitbu do chrámu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.