2. kapitola

Zoslanie Ducha Svätého

1 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli spolu na tom istom mieste.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.