Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

17. kapitola

Pavol v Tesalonike

1 Keď precestovali cez Amfipolis a Apollóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga.17,1 Flp 4,16; 1Tes 2,1-2
2 Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po tri soboty viedol s nimi rozhovory o Písmach17,2 Lk 4,16; Sk 13,14 3 a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych, a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujem, je Mesiáš17,3 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný..17,3 Ž 22,7; Iz 53,3; Mt 16,21; Lk 24,26-27.45-46; Jn 1,46; 20,9; Sk 4,2; 18,5; 26,23 4 Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Sílasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha, a nemálo vznešených žien.17,4 Sk 13,43; 17,12.17-18; 28,24 5 Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Sílasa vyviesť pred ľud.17,5 Sk 13,45; 1Tes 2,16 6 Keď ich však nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a volali: „Tí, čo prevracajú celý svet, prišli aj sem17,6 Sk 16,20; 24,5; Rim 16,21 7 a Jáson ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš.“17,7 Lk 2,1; 23,2; Jn 19,12 8 Takto pobúrili dav i predstavených mesta, ktorí to počúvali. 9 Keď však dostali od Jásona a ostatných záruku, prepustili ich.

Apoštol v Beroji

10 Bratia hneď v noci vypravili Pavla a Sílasa do Beroje. Len čo ta prišli, vošli do židovskej synagógy.17,10 Sk 9,25; 13,14; 20,4; 23,23.31
11 Tunajší Židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali Písmo, či je to naozaj tak.17,11 Iz 8,20; Lk 8,13; 16,29; Jn 5,39; Sk 7,1; 8,28; 1Pt 1,10 12 A tak mnohí z nich uverili a takisto nemálo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev.17,12 Sk 17,4 13 Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj v Beroji, prišli aj ta znepokojovať a poburovať zástupy.17,13 Sk 14,19 14 Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru; Sílas a Timotej ostali tam.17,14 Sk 16,1 15 Ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Sílasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním, a vrátili sa.17,15 1Tes 3,1-2

Pavol v Aténach

16 Medzitým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval17,16 Gr. jeho duch sa búril v ňom., keď videl, že mesto je oddané modlárstvu.17,16 Jn 2,17; Sk 15,39
17 Preto sa v synagóge rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okoloidúcimi.17,17 Sk 13,14 18 Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Jedni sa pýtali: „Čo to chce tento táraj povedať?“ Iní zasa hovorili: „Zdá sa, že hlása cudzie božstvá.“ To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmŕtvychvstanie.17,18 1Kor 1,22; 4,10-13 19 A tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág17,19 Gr. Areov vŕšok na západ od Akropoly, iní ním označujú aténsku súdnu radu, no tá bežne zasadala na verejnom priestranstve (gr. agora; porov. Sk 16,19). Bez súdneho procesu tu vrchnosť zrejme vypočúva Pavla kvôli zachovaniu diskrétnosti. a povedali: „Radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš.17,19 Sk 28,22 20 Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť.“17,20 Sk 26,22-23 21 Všetci Aténčania, ako aj prisťahovalci z cudziny sa totiž nevenovali ničomu inému, len že rozprávali alebo počúvali niečo nové. 22 Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: „Muži, Aténčania! Podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní.17,22 Sk 17,16 23 Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: ‚Neznámemu bohu.‘ Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte17,23 T. j. toho, koho uctievate, hoci ho nepoznáte..17,23 Múd 14,20; 15,17; Sk 14,17; Ga 4,8 24 Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami,17,24 1Krľ 8,27; Ž 146,6; Iz 42,5; 66,1; Tob 7,17; Mt 11,25; Sk 4,24; 7,48; 14,15 25 ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dych a všetko.17,25 Ž 21,5; 50,12; Iz 42,5; Múd 9,1; Sk 14,17 26 On z jedného17,26 Var. z jednej krvi. stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania,17,26 Gn 10; Dt 32,8; Ž 74,17; Sk 1,7 27 aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko.17,27 Dt 4,29; Ž 145,18; Iz 55,6; Jer 23,23; Múd 13,6; Rim 1,19 28 V ňom17,28 Var. ním. žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici: ‚Veď sme jeho rodom.‘17,28 Jób 10,12 29 Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu — výtvoru ľudského umu a zručnosti.17,29 Gn 1,27; Iz 40,18; Múd 13,10; Sk 19,26; Rim 1,22-23; 1Kor 12,2 30 Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie.17,30 Sir 28,7; Sk 3,17; 14,16; 17,23; Rim 16,26 31 Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych.“17,31 Ž 9,8-9; 96,13; 98,9; Jn 5,22; Sk 10,4 32 Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: „Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy.“17,32 Sk 4,2; 24,25; 1Kor 1,23; 15,12 33 A tak Pavol od nich odišiel. 34 Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní.17,34 Sk 16,14
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk