16. kapitola

31 A oni mu odpovedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.