16. kapitola

30 Keď ich vyviedol von, povedal: „Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.