16. kapitola

28 Ale Pavol zvolal mocným hlasom: „Neublíž si, veď sme všetci tu!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.