16. kapitola

22 Aj dav sa obrátil proti nim a sudcovia im postŕhali šaty a prikázali ich palicovať.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.