Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Jefteho boj s Efrajimovcami

1 Efrajimskí muži boli pozvolávaní, prešli do Cafónu a povedali Jeftemu: „Prečo si vytiahol do boja proti Ammónčanom a nás si nepovolal, aby sme šli s tebou? Podpálime ti dom nad hlavou.“
2 Jefte im povedal: „Ja a môj ľud sme mali veľký spor s Ammónčanmi. Keď som vás však požiadal o pomoc, nevyslobodili ste ma z ich rúk. 3 Keď som teda zistil, že mi pomôcť nechcete, vystavil som nebezpečenstvu vlastný život, začal som bojovať proti Ammónčanom a Hospodin mi ich vydal do rúk. Prečo ste sa teda rozhodli dnes bojovať proti mne?“12,3 Sdc 5,18; 9,17 4 Jefte zhromaždil všetkých gileádskych mužov a pustil sa do boja proti Efrajimu. Gileádski muži porazili Efrajimovcov, ktorí ich podnecovali: „Ste utečenci z Efrajimu.“ Gileád totiž leží medzi Efrajimom a Menaššem. 5 Gileádovci obsadili Efrajimovcom jordánske brody. Keď nejaký utečenec z Efrajimu povedal: „Chcem sa prebrodiť na druhú stranu!“, gileádski muži sa ho spýtali: „Si Efrajimovec?“ Keď povedal: „Nie som!“,12,5 Sdc 3,28; 7,24 6 rozkázali mu: „Vyslov slovo šibbólet!“ On povedal „sibbólet“, lebo to slovo nevedel správne vysloviť, vtedy ho chytili a zabili pri jordánskom brode. Pri tejto príležitosti padlo štyridsaťdvatisíc Efrajimovcov.12,6 Mt 26,73 7 Jefte bol sudcom v Izraeli šesť rokov. Keď zomrel Gileádovec Jefte, pochovali ho v ktoromsi gileádskom meste.

Ibcán, Elón, Abdón

8 Po ňom bol sudcom v Izraeli Ibcán z Betlehema.
9 Mal tridsať synov a tridsať dcér, ktoré povydával z domu, a tridsať dcér priviedol svojim synom z iného miesta. Ibcán bol sudcom v Izraeli sedem rokov.12,9 Sdc 10,4; 12,14 10 Keď Ibcán zomrel, pochovali ho v Betleheme. 11 Po ňom sa sudcom v Izraeli stal Zebulúnovec Elón. On súdil Izrael desať rokov.12,11 Gn 46,14; Nm 26,26 12 Keď Zebulúnovec Elón zomrel, pochovali ho v zebulúnskom kraji v Ajalóne. 13 Po ňom za sudcu v Izraeli nastúpil Piratónčan Abdón, Hillélov syn. 14 Mal štyridsať synov a tridsať vnukov, ktorí jazdievali na sedemdesiatich mladých osloch. On súdil Izrael osem rokov.12,14 Sdc 5,10; 10,4 15 Keď zomrel Piratónčan Abdón, syn Hilléla, pochovali ho v Piratóne v Efrajimskej krajine na pohorí Amalékov.