8. kapitola

15 S mojou pomocou králi kraľujú a kniežatá vydávajú správne ustanovenia.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.