8. kapitola

Predstavenie múdrosti

12 Ja, múdrosť, bývam s rozvážnosťou a našla som schopnosť rozlišovať.
13 Mať bázeň pred Hospodinom znamená nenávidieť zlo. Neznášam pýchu, nadutosť, cestu zla a ústa, čo prekrúcajú. 14 Mám dobrú radu a úspech, ja som rozumnosť a mám silu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.