Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

7. kapitola

Výzva na múdrosť

1 Syn môj, drž sa mojich slov, moje prikázania si uchovaj!
2 Dbaj na moje príkazy a budeš žiť, na moje poučenie ako na zrenicu oka! 3 Priviaž si ich na prsty, napíš si ich na tabuľu srdca!7,3 Prís 3,3 4 Povedz múdrosti: „Ty si moja sestra,“ rozumnosť pomenuj: „Príbuzná“ — 5 a uchráni ťa od cudzej ženy, od cudzinky s úlisnými rečami.7,5 Prís 2,16; 6,24 6 Keď som bol v okne, spoza mriežky som pozeral, 7 hľadel som na neskúsených, spoznal som medzi mladíkmi jedného, čo stratil rozum. 8 Prešiel ulicou za roh, vykračoval cestou k jej domu 9 za večerného súmraku, keď prichádzala temná noc. 10 Zrazu mu akási žena vyšla v ústrety, v odeve prostitútky a so zákerným zámerom; 11 bola hlučná a zanovitá, jej nohy nemali v jej dome pokoja. 12 Hneď bola na ulici a hneď zasa na námestí, na každom rohu striehla. 13 Zmocnila sa ho, pobozkala ho a nehanebne mu povedala: 14 „Obety spoločenstva mám priniesť, dnes splním svoje sľuby.7,14 Lv 3,1-3; 7,15-17 15 Preto som ti vyšla v ústrety, hľadala som ťa usilovne, aby som ťa našla. 16 Prikryla som svoje lôžko plachtami, pestrofarebnými látkami z egyptského plátna.7,16 Am 3,12 17 Navoňala som svoju posteľ myrhou, aloou a škoricou. 18 Poď, spíjajme sa milovaním až do rána, potešujme sa láskaním! 19 Veď muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. 20 Vzal si mešec s peniazmi, príde domov, keď bude mesiac v splne.“ 21 Zviedla ho mnohým presviedčaním a zvábila ho líškavými rečami. 22 Zrazu išiel za ňou ako vôl, keď ho vedú na jatku, ako jeleň, čo sa chytá do pasce,7,22 Koh 7,26 23 kým mu šíp neprebodne pečeň, ako vtáča, čo sa vrhá do siete a nevie, že mu ide o život. 24 A teraz, deti, počúvajte ma a dávajte pozor na slová mojich úst: 25 „Nech ti srdce neodbočí na jej cesty a netúlaj sa po jej chodníkoch! 26 Veď je mnoho obetí, čo priviedla k pádu, a veľký počet tých, čo zmárnila. 27 Jej dom je cesta do podsvetia, čo zostupuje do komnát smrti.“7,27 Prís 2,18; 5,5