6. kapitola

Proti zárukám

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka,6,1 Prís 11,15; 20,16; 22,26n; 27,13; Sir 8,16; 29,14-20
2 ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst, a chytil si sa do rečí svojich úst, 3 urob toto, syn môj, aby si sa zachránil: pretože si padol do rúk svojho blížneho, choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. 4 Nedožič spánok očiam ani zdriemnutie mihalniciam!6,4 Ž 132,4 5 Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkara.6,5 Ž 124,7

Proti lenivosti

6 Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej.
7 Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, 8 v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. 9 Lenivec, dokedy budeš vyspávať, kedy vstaneš zo spánku? 10 Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať —6,10 Prís 24,33n 11 no chudoba príde k tebe ako tulák a núdza sťa ozbrojený muž.6,11 Prís 24,34

Proti falošnosti

12 Naničhodník, podliak je ten, čo si vykračuje s falošnosťou v ústach,
13 žmurká okom, naznačuje nohami, ukazuje prstami,6,13 Prís 10,10 14 vo svojom zvrátenom srdci snuje neustále zlo a rozosieva zvady.6,14 Prís 6,18; Mt 15,19 15 Preto ho náhle postihne záhuba, zaraz bude zničený a nebude mu pomoci.

Sedem ohavností

16 Šesť vecí nenávidí Hospodin, sedem je pre neho ohavnosťou:6,16 Jób 5,19
17 pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv,6,17 Prís 12,22; 30,13; Iz 1,15 18 srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, 19 falošný svedok, čo šíri lži, a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi.6,19 Dt 19,16-21; Sir 23,21; 25,1

Proti cudzoložstvu

20 Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky!6,20 Prís 1,8
21 Priväzuj si ich stále na srdce, obopni si ich okolo hrdla!6,21 Prís 3,3 22 Na tvojich cestách ťa budú viesť, keď zaspíš, budú ťa strážiť, keď sa prebudíš, budú sa ti prihovárať. 23 Prikázanie je totiž lampou, poučenie svetlom, výčitky pri výchove sú cestou života —6,23 Ž 119,105 24 uchránia ťa od zlej ženy a od úlisného jazyka cudzinky.6,24 Prís 2,16; 5,3 25 Nebaž v srdci po jej kráse, nedaj sa opantať jej mihalnicami. 26 Veď prostitútke stačí aj peceň chleba, no žena iného muža chce uloviť vzácny život. 27 Môže vari muž v hrudi držať oheň a nespáliť si odev? 28 Môže azda človek chodiť po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? 29 Takto pochodí ten, čo vchádza k žene svojho blížneho, nebude bez viny, ktokoľvek sa jej dotkne.6,29 Lv 20,10 30 Ľudia neopovrhnú zlodejom, ktorý kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje, 31 ale keď ho chytia, nahradí to sedemnásobne, dá celý majetok svojho domu.6,31 Ex 22,3 32 Ten, čo cudzoloží so ženou, stratil rozum, kto to robí, zničí sám seba. 33 Postihnú ho rany a potupa, jeho hanba nebude zotrená. 34 Veď žiarlivosť rozzúri muža, nedá sa uprosiť v deň pomsty. 35 Nepristúpi na nijaké výkupné, neuspokojí sa, aj keby si znásobil úplatok.