Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Proti zárukám

1 Syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a zaviazal si sa za cudzieho človeka,6,1 Prís 11,15; 20,16; 22,26n; 27,13; Sir 8,16; 29,14-20
2 ak si sa zaplietol do výrokov svojich úst, a chytil si sa do rečí svojich úst, 3 urob toto, syn môj, aby si sa zachránil: pretože si padol do rúk svojho blížneho, choď, poníž sa a naliehaj na svojho blížneho. 4 Nedožič spánok očiam ani zdriemnutie mihalniciam!6,4 Ž 132,4 5 Unikni ako gazela z ruky poľovníka, ako vtáča z ruky vtáčkara.6,5 Ž 124,7

Proti lenivosti

6 Lenivec, zájdi k mravenisku, pozoruj cestičky mravca a zmúdrej.
7 Hoci nemá vodcu, predstaveného ani vládcu, 8 v lete si pripravuje potravu, cez žatvu si zhromažďuje pokrm. 9 Lenivec, dokedy budeš vyspávať, kedy vstaneš zo spánku? 10 Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať —6,10 Prís 24,33n 11 no chudoba príde k tebe ako tulák a núdza sťa ozbrojený muž.6,11 Prís 24,34

Proti falošnosti

12 Naničhodník, podliak je ten, čo si vykračuje s falošnosťou v ústach,
13 žmurká okom, naznačuje nohami, ukazuje prstami,6,13 Prís 10,10 14 vo svojom zvrátenom srdci snuje neustále zlo a rozosieva zvady.6,14 Prís 6,18; Mt 15,19 15 Preto ho náhle postihne záhuba, zaraz bude zničený a nebude mu pomoci.

Sedem ohavností

16 Šesť vecí nenávidí Hospodin, sedem je pre neho ohavnosťou:6,16 Jób 5,19
17 pyšné oči, falošný jazyk, ruky, čo prelievajú nevinnú krv,6,17 Prís 12,22; 30,13; Iz 1,15 18 srdce, čo snuje podlé plány, nohy, čo náhlivo bežia za zlom, 19 falošný svedok, čo šíri lži, a ten, čo vyvoláva zvady medzi bratmi.6,19 Dt 19,16-21; Sir 23,21; 25,1

Proti cudzoložstvu

20 Syn môj, dodržiavaj prikázania svojho otca a neopúšťaj poučenie svojej matky!6,20 Prís 1,8
21 Priväzuj si ich stále na srdce, obopni si ich okolo hrdla!6,21 Prís 3,3 22 Na tvojich cestách ťa budú viesť, keď zaspíš, budú ťa strážiť, keď sa prebudíš, budú sa ti prihovárať. 23 Prikázanie je totiž lampou, poučenie svetlom, výčitky pri výchove sú cestou života —6,23 Ž 119,105 24 uchránia ťa od zlej ženy a od úlisného jazyka cudzinky.6,24 Prís 2,16; 5,3 25 Nebaž v srdci po jej kráse, nedaj sa opantať jej mihalnicami. 26 Veď prostitútke stačí aj peceň chleba, no žena iného muža chce uloviť vzácny život. 27 Môže vari muž v hrudi držať oheň a nespáliť si odev? 28 Môže azda človek chodiť po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? 29 Takto pochodí ten, čo vchádza k žene svojho blížneho, nebude bez viny, ktokoľvek sa jej dotkne.6,29 Lv 20,10 30 Ľudia neopovrhnú zlodejom, ktorý kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje, 31 ale keď ho chytia, nahradí to sedemnásobne, dá celý majetok svojho domu.6,31 Ex 22,3 32 Ten, čo cudzoloží so ženou, stratil rozum, kto to robí, zničí sám seba. 33 Postihnú ho rany a potupa, jeho hanba nebude zotrená. 34 Veď žiarlivosť rozzúri muža, nedá sa uprosiť v deň pomsty. 35 Nepristúpi na nijaké výkupné, neuspokojí sa, aj keby si znásobil úplatok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk