5. kapitola

Varovanie pred cudzou ženou

1 Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho,
2 aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. 3 Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej,5,3 Prís 2,16; 7,21 4 ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč.5,4 Koh 7,26 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia,5,5 Prís 7,27 6 nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. 7 Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. 8 Vzdiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi, 10 aby sa cudzí nenasýtili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou.5,10 Sdc 16,21 11 Inak budeš na konci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo.5,11 Ez 24,23 12 Potom povieš: „Ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohŕdalo výčitkami, 13 nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. 14 Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva.“

Láska k vlastnej žene

15 Pi vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky!
16 Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? 17 Nech patria len tebe samému, a nie aj cudzincom! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti!5,18 Koh 9,9; Mal 2,14 19 Je sťaby utešená laň a pôvabná srna; nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske.5,19 Koh 4,9; Vľp 2,7; 3,5; Ef 5,25 20 Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj, prečo by si mal objímať ňadrá inej? 21 Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.5,21 Jób 34,21 22 Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.