Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

Varovanie pred cudzou ženou

1 Syn môj, všimni si moju múdrosť, k mojej rozumnosti nakloň svoje ucho,
2 aby si si zachoval rozvahu a tvoje pery uchránili poznanie. 3 Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej,5,3 Prís 2,16; 7,21 4 ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč.5,4 Koh 7,26 5 Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia,5,5 Prís 7,27 6 nedrží sa cesty života, ale jej chodníky blúdia a ona nevie kam. 7 Preto ma teraz, synovia, počúvajte a neodkláňajte sa od výrokov mojich úst. 8 Vzdiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, 9 aby si tak svoju česť nevydal iným a svoje roky surovcovi, 10 aby sa cudzí nenasýtili tvojou mocou a dom cudzinca neobohatil tvojou námahou.5,10 Sdc 16,21 11 Inak budeš na konci stenať, keď bude hynúť celé tvoje telo.5,11 Ez 24,23 12 Potom povieš: „Ako som len nenávidel napomínanie a moje srdce pohŕdalo výčitkami, 13 nepočúval som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som si ucho k tým, čo ma učili. 14 Takmer som upadol do všetkého zla uprostred zhromaždenia a spoločenstva.“

Láska k vlastnej žene

15 Pi vodu z vlastnej studne, vodu vyvierajúcu z tvojej studničky!
16 Majú sa vylievať von tvoje pramene a po uliciach potoky vôd? 17 Nech patria len tebe samému, a nie aj cudzincom! 18 Nech je požehnaný tvoj prameň, raduj sa zo ženy svojej mladosti!5,18 Koh 9,9; Mal 2,14 19 Je sťaby utešená laň a pôvabná srna; nech ťa opájajú jej prsia po celý čas, ustavične sa kochaj v jej láske.5,19 Koh 4,9; Vľp 2,7; 3,5; Ef 5,25 20 Prečo by si sa mal kochať v cudzej žene, syn môj, prečo by si mal objímať ňadrá inej? 21 Veď pred Hospodinom sú cesty každého človeka, on zvažuje všetky jeho kroky.5,21 Jób 34,21 22 Bezbožníka dolapia jeho vlastné neprávosti, bude zovretý v putách svojich hriechov. 23 Zomrie, lebo sa mu nedostalo výchovy, bude sa zmietať pre svoju veľkú hlúposť.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk