Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

4. kapitola

Otcovské ponaučenie

1 Počúvajte, synovia, poučenie otca a usilujte sa spoznať rozumnosť.4,1 Ž 34,12; Prís 1,8
2 Veď vám dávam dobré poučenie, neopúšťajte preto moju náuku! 3 Veď aj ja som bol dieťaťom svojho otca, útly a jediný v očiach mojej matky, 4 poúčal ma a vravel mi: „Tvoje srdce nech sa pevne drží mojich slov, zachovávaj moje príkazy a budeš žiť.4,4 Lv 18,5; Prís 7,2 5 Získaj múdrosť, nadobudni rozumnosť, nezabudni na moje slová a neodkloň sa od nich.4,5 Prís 23,23 6 Neopusť ju a bude ťa chrániť, miluj ju a bude ťa strážiť. 7 Začiatkom múdrosti je toto: získaj múdrosť, za všetko, čo si nadobudol, kúp si rozumnosť.4,7 Prís 16,16; Mt 13,44-46 8 Povznes ju a povýši ťa, poctí ťa, ak si ju privinieš. 9 Položí ti na hlavu pôvabný veniec, obdarí ťa vzácnou korunou.“4,9 Prís 1,9 10 Počúvaj a prijmi moje výroky, syn môj, a znásobia sa ti roky života.4,10 Dt 30,16.19; Prís 3,2 11 Poúčam ťa o ceste múdrosti, vediem ťa po chodníkoch počestnosti. 12 Keď kráčaš, neskrátia sa tvoje kroky, keď budeš utekať, nepotkneš sa. 13 Drž sa pevne výchovy, nepusti sa jej, zachovávaj ju, veď ona je tvoj život. 14 Nenastúp na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých ľudí.4,14 Ž 1,1 15 Vyhni sa jej a nekráčaj po nej, odvráť sa od nej a obíď ju. 16 Veď oni nejdú spať, kým neurobia zlo, nepremôže ich spánok, kým niekomu nepodrazia nohy,4,16 Ž 36,5 17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia. 18 Chodník spravodlivých je ako svetlo brieždenia, ktorého jas prechádza do plného dňa. 19 Chodník bezbožníkov je sťa temnota, nevedia, na čom sa potknú.4,19 Jer 23,12 20 Syn môj, dávaj pozor na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim výrokom! 21 Nespúšťaj ich z očí, chráň si ich v hĺbke srdca. 22 Veď sú životom pre tých, čo ich nachádzajú, sú zdravím pre celé ich telo.4,22 Prís 3,8 23 Pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho vychádza život.4,23 Mt 12,35 24 Odstráň faloš zo svojich úst a úskočné pery nech sú ďaleko od teba. 25 Nech tvoje oči hľadia priamo, tvoj pohľad nasmeruj pred seba.4,25 Mt 6,22 26 Vyrovnaj chodník pre svoje nohy a všetky tvoje cesty nech sú isté. 27 Nezaboč doprava ani doľava, odvráť nohu od zla.4,27 Dt 5,32