Predchádzajúca kapitola

31. kapitola

Lemuelove slová

1 Slová kráľa Lemuela a výpovede, ktorými ho poúčala jeho matka.
2 Ó, syn môj, ó, syn môjho života! Ó, syn mojich sľubov! 3 Nevydávaj svoju silu ženám a svoj údel tým, ktoré ničia kráľov. 4 Nepatrí sa kráľom, Lemuel, kráľom sa nepatrí piť víno a panovníkom opojný nápoj, 5 aby azda pri popíjaní nezabudli na príkazy a neprekrútili právo všetkých chudobných. 6 Dávajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, čo majú trpký život, 7 nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech si už na svoju núdzu nespomenie! 8 Otvor svoje ústa namiesto nemého a za práva všetkých slabých. 9 Otvor svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva chudobných a núdznych! (alef)

Chvála statočnej ženy

10 Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly. (bét)
11 Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk. (gimel) 12 Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život. (dalet) 13 Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. (hé) 14 Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. (vav) 15 Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam. (zajin) 16 Vyhliadne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. (chét) 17 Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. (tét) 18 Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína. (jód) 19 Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. (kaf) 20 Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera. (lamed) 21 Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. (mém) 22 Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru. (nún) 23 Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. (samech) 24 Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky. (ajin) 25 Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň. (pé) 26 Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. (cadé) 27 Dozerá na chod domácnosti a neje z chleba povaľačov. (kóf) 28 Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej, aj jej muž ju zahŕňa pochvalou: (réš) 29 „Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš!“ (šín) 30 Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu. (tav) 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky!