Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

Lemuelove slová

1 Slová kráľa Lemuela a výpovede, ktorými ho poúčala jeho matka.
2 Ó, syn môj, ó, syn môjho života! Ó, syn mojich sľubov! 3 Nevydávaj svoju silu ženám a svoj údel tým, ktoré ničia kráľov.31,3 Dt 17,17; 1Krľ 2,19; 11,1.4 4 Nepatrí sa kráľom, Lemuel, kráľom sa nepatrí piť víno a panovníkom opojný nápoj,31,4 Koh 10,16n31,4-7 Mt 27,34; Mk 15,23 5 aby azda pri popíjaní nezabudli na príkazy a neprekrútili právo všetkých chudobných. 6 Dávajte opojný nápoj hynúcemu a víno tým, čo majú trpký život, 7 nech sa napije a zabudne na svoju chudobu a nech si už na svoju núdzu nespomenie! 8 Otvor svoje ústa namiesto nemého a za práva všetkých slabých.31,8 Jób 29,12 9 Otvor svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva chudobných a núdznych!31,9 Lv 19,15 (alef)

Chvála statočnej ženy

10 Kto nájde ženu statočnú? Je omnoho cennejšia než perly.31,10 Prís 18,22 (bét)
11 Srdce jej muža jej dôveruje, nebude mu chýbať zisk. (gimel) 12 Hospodári mu dobre, nie zle, po celý svoj život. (dalet) 13 Dbá o dostatok vlny a ľanu, vlastnými rukami s chuťou pracuje. (hé) 14 Podobá sa lodiam kupcov, svoj chlieb priváža zďaleka. (vav) 15 Vstáva ešte za noci, aby dala pokrm svojmu domu a príkazy svojim slúžkam. (zajin) 16 Vyhliadne si pole a kúpi ho, z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. (chét) 17 Bedrá si silou opáše a posilní si ramená. (tét) 18 Okusuje, aké dobré je jej počínanie, jej lampa v noci nezhasína. (jód) 19 Jej ruky siahajú po praslici, jej dlane sa chopia vretena. (kaf) 20 Svoju dlaň otvára chudobnému a k núdznemu svoje ruky vystiera. (lamed) 21 Nebojí sa o svoj dom, keď sneží, lebo všetci v dome majú po dva odevy. (mém) 22 Narobila si prikrývky, jej odev je z jemného ľanu a purpuru. (nún) 23 Jej manžel je známy v bránach, keď zasadá so staršími krajiny. (samech) 24 Vyrába a predáva plátno, kupcom dodáva opasky. (ajin) 25 Sila a dôstojnosť sú jej odevom, s úsmevom sa díva na nastávajúci deň. (pé) 26 Ústa otvára v múdrosti a na jazyku má láskavé poučenie. (cadé) 27 Dozerá31,27 Hebr. sloveso cófijja je asi narážka na gr. sofia = múdrosť. na chod domácnosti a neje z chleba povaľačov. (kóf) 28 Keď vstanú jej synovia, blahorečia jej, aj jej muž ju zahŕňa pochvalou: (réš) 29 „Statočne si vedú mnohé ženy, ale ty ich všetky predstihneš!“ (šín) 30 Pôvab je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.31,30 Prís 11,22 (tav) 31 Dajte jej z ovocia jej rúk, nech ju chvália v bránach jej skutky!
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk