30. kapitola

Agúrove príslovia

1 Slová Agúra30,1 Meno mudrca má symbolický význam: Zberateľ., Jakeho syna. Výrok tohto muža vynesený Itíelovi, Itíelovi a Uchálovi30,1 Niekt. preklady chápu mená ako zvolania: Som unavený, Bože; som unavený, Bože, a som na konci..
2 Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a nemám ľudský rozum, 3 nenaučil som sa múdrosti a nemám ani poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš!30,4 Jób 38,4-5.37n 5 Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.30,5 Ž 12,7; 18,31 6 Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva.30,6 Dt 4,2; 13,1 7 O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich prv, než zomriem: 8 Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem,30,8 1Tim 6,7-8 9 aby som sa nepresýtil, nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Hospodin?“ Aby som neschudobnel a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha.30,9 Ex 5,2 10 Neohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, aby si ty neniesol trest. 11 Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná; 12 pokolenie, čo sa pokladá za čisté a pritom nie je obmyté od špiny; 13 pokolenie — ako len povýšene hľadí a namyslene žmurká viečkami! 14 Je pokolenie, čo má zuby ako meče a čeľuste sťa nože, aby pohltilo biednych zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.

Číselné príslovia

15 Pijavica má dve dcéry, kričia: „Daj, daj!“ Sú tri veci, čo sa nikdy nenasýtia, totiž štyri, čo nepovedia: „Dosť!“:
16 podsvetie a neplodné lono, zem stále smädná po vode a oheň, čo nikdy nepovie: „Dosť!“ 17 Oko, čo sa posmieva otcovi, a pohŕda poslušnosťou voči matke, vyďobú havrany z údolia a zožerú ho orlie mláďatá.30,17 1Sam 17,44; 1Krľ 14,11; Prís 20,20 18 Tieto tri veci sú mi podivné, vlastne štyri, čo nechápem: 19 cestu orla na nebi, cestu hada po skale, cestu lode po morskej hlbine a cestu muža k dievčaťu. 20 Taká je aj cesta cudzoložnice: naje sa, utrie si ústa a povie: „Neurobila som nič neprístojné.“ 21 Pred tromi vecami sa chveje zem, vlastne štyri uniesť nemôže: 22 sluhu, čo kraľuje, hlupáka, čo pažravo hltá chlieb,30,22 Koh 10,7 23 nehanebnicu, čo sa vydáva, a slúžku, čo zaberie miesto svojej panej.30,23 Gn 16,3n 24 Tieto štyri, hoci drobné zemské tvory, sú výnimočne múdre: 25 mravce — národ bez sily, a predsa si v lete vedia pripraviť potravu;30,25 Prís 6,6-8 26 damany30,26 Malé hlodavce žijúce v severnej Afrike a na Blízkom východe. — národ bez moci, a vedia si stavať brlohy v skale; 27 kobylky, hoci nemajú kráľa, predsa všetky tiahnu v šíkoch; 28 jašteričky, hoci ich môžeš vziať do rúk, predsa bývajú v kráľovských palácoch. 29 Títo traja vznešene vykračujú, vlastne štyria, čo pyšne pochodujú: 30 lev, najmocnejší medzi zvieratami, neustúpi pred ničím, 31 nafúkaný kohút aj cap a kráľ na čele svojho ľudu. 32 Ak si hlúpy a vyťahuješ sa alebo ak strojíš zlo, daj si ruku na ústa! 33 Veď šľahaním smotany vznikne maslo, úder na nos spôsobí krvácanie a nával hnevu vyvolá spor.