Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

Agúrove príslovia

1 Slová Agúra30,1 Meno mudrca má symbolický význam: Zberateľ., Jakeho syna. Výrok tohto muža vynesený Itíelovi, Itíelovi a Uchálovi30,1 Niekt. preklady chápu mená ako zvolania: Som unavený, Bože; som unavený, Bože, a som na konci..
2 Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a nemám ľudský rozum, 3 nenaučil som sa múdrosti a nemám ani poznanie o Najsvätejšom. 4 Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš!30,4 Jób 38,4-5.37n 5 Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú.30,5 Ž 12,7; 18,31 6 Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva.30,6 Dt 4,2; 13,1 7 O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich prv, než zomriem: 8 Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo! Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo, udeľ mi toľko chleba, koľko potrebujem,30,8 1Tim 6,7-8 9 aby som sa nepresýtil, nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Hospodin?“ Aby som neschudobnel a nekradol a nezneuctil tak meno svojho Boha.30,9 Ex 5,2 10 Neohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, aby si ty neniesol trest. 11 Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná; 12 pokolenie, čo sa pokladá za čisté a pritom nie je obmyté od špiny; 13 pokolenie — ako len povýšene hľadí a namyslene žmurká viečkami! 14 Je pokolenie, čo má zuby ako meče a čeľuste sťa nože, aby pohltilo biednych zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.

Číselné príslovia

15 Pijavica má dve dcéry, kričia: „Daj, daj!“ Sú tri veci, čo sa nikdy nenasýtia, totiž štyri, čo nepovedia: „Dosť!“:
16 podsvetie a neplodné lono, zem stále smädná po vode a oheň, čo nikdy nepovie: „Dosť!“ 17 Oko, čo sa posmieva otcovi, a pohŕda poslušnosťou voči matke, vyďobú havrany z údolia a zožerú ho orlie mláďatá.30,17 1Sam 17,44; 1Krľ 14,11; Prís 20,20 18 Tieto tri veci sú mi podivné, vlastne štyri, čo nechápem: 19 cestu orla na nebi, cestu hada po skale, cestu lode po morskej hlbine a cestu muža k dievčaťu. 20 Taká je aj cesta cudzoložnice: naje sa, utrie si ústa a povie: „Neurobila som nič neprístojné.“ 21 Pred tromi vecami sa chveje zem, vlastne štyri uniesť nemôže: 22 sluhu, čo kraľuje, hlupáka, čo pažravo hltá chlieb,30,22 Koh 10,7 23 nehanebnicu, čo sa vydáva, a slúžku, čo zaberie miesto svojej panej.30,23 Gn 16,3n 24 Tieto štyri, hoci drobné zemské tvory, sú výnimočne múdre: 25 mravce — národ bez sily, a predsa si v lete vedia pripraviť potravu;30,25 Prís 6,6-8 26 damany30,26 Malé hlodavce žijúce v severnej Afrike a na Blízkom východe. — národ bez moci, a vedia si stavať brlohy v skale; 27 kobylky, hoci nemajú kráľa, predsa všetky tiahnu v šíkoch; 28 jašteričky, hoci ich môžeš vziať do rúk, predsa bývajú v kráľovských palácoch. 29 Títo traja vznešene vykračujú, vlastne štyria, čo pyšne pochodujú: 30 lev, najmocnejší medzi zvieratami, neustúpi pred ničím, 31 nafúkaný kohút aj cap a kráľ na čele svojho ľudu. 32 Ak si hlúpy a vyťahuješ sa alebo ak strojíš zlo, daj si ruku na ústa! 33 Veď šľahaním smotany vznikne maslo, úder na nos spôsobí krvácanie a nával hnevu vyvolá spor.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk