Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

1 Človek, čo si aj po viacerých napomenutiach zatvrdí šiju, zrazu sa zlomí a nebude nápravy. 2 Keď pribúda spravodlivých, národ sa raduje, no keď bezbožný vládne, ľud vzdychá.29,2 Prís 11,10 3 Kto miluje múdrosť, poteší svojho otca, ale ten, čo chodí za prostitútkami, premrhá majetok.29,3 Prís 6,26; 10,1; Lk 15,30 4 Kráľ právom upevní krajinu, no spustoší ju ten, kto ju daňami vydiera. 5 Človek, čo lichotí svojmu blížnemu, napína sieť pod jeho nohy. 6 V hriechu zlého človeka je pasca, spravodlivý však plesá a raduje sa. 7 Spravodlivý pozná právo bedárov, no bezbožník nemá pre také poznanie pochopenie. 8 Posmešníci poburujú mesto, kým múdri odvracajú hnev. 9 Keď sa múdry muž súdi s bláznom, ten zúri alebo sa bez prestania smeje. 10 Krvilační nenávidia bezúhonného, kým statoční sa mu usilujú zachrániť život. 11 Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši. 12 Ak vládca počúva lživé slová, všetci jeho sluhovia budú bezbožní. 13 Bedár a utláčateľ majú jedno spoločné: to, že do očí oboch vnáša svetlo Hospodin.29,13 Jób 33,30; Ž 13,4; Prís 22,2 14 Ak kráľ spravodlivo súdi bedárov, jeho trón sa upevní naveky. 15 Palica a pokarhanie dáva múdrosť, no samopašné dieťa robí hanbu svojej matke.29,15 Prís 22,15 16 Kde pribudnú bezbožníci, previnenia sa rozmnožia a spravodliví uvidia ich pád.29,16 Ž 37,36 17 Starostlivo vychovávaj syna; on ti dožičí pokoj a dopraje potešenie tvojej duši. 18 Bez zjavenia sa ľud stáva bezuzdným, no kto zákon zachováva, je blažený.29,18 Ž 1,1 19 Otroka nemožno vychovávať slovami, hoci rozumie, nereaguje. 20 Videl si muža, čo veľa narozpráva? Blázon má viac nádeje než on.29,20 Prís 26,12; Koh 5,1n; Jk 1,19 21 Kto rozmaznáva svojho sluhu od jeho mladosti, napokon bude mať príživníka. 22 Hnevlivý človek vyvoláva hádky, prchký chlap kopí previnenia.29,22 Prís 15,18 23 Človeka poníži jeho povýšenosť, ale ponížený duchom okúsi slávu.29,23 Mt 23,12; 1Pt 5,5 24 Kto sa spolčuje so zlodejom, samého seba nenávidí; počuje kliatbu, a predsa to neoznámi.29,24 Lv 5,1 25 Kto sa trasie pred ľuďmi, kladie si pascu, ale kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí.29,25 Mt 10,28 26 Mnohí sa usilujú nakloniť si vladára, ale iba Hospodin udeľuje právo človeku. 27 Spravodlivým sa protiví podlý človek a bezbožníkovi sa protiví ten, čo ide priamou cestou.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk