3. kapitola

5 Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.