28. kapitola

1 Bezbožník uteká, hoci ho nik neprenasleduje, spravodlivý sa však cíti bezpečný ako mladý lev.28,1 Lv 26,36; Iz 57,21 2 Pri vzbure v krajine je mnoho vodcov, no len rozumný a osvedčený muž udrží poriadok. 3 Chudobný muž, čo utláča núdznych, je sťa ubíjajúci dážď, po ktorom niet chleba. 4 Tí, čo opúšťajú zákon, chvália bezbožníkov, tí, čo zákon dodržiavajú, im odporujú. 5 Zlí ľudia nerozumejú právu, no tí, čo hľadajú Hospodina, všetko chápu. 6 Lepší je chudobný kráčajúci bezúhonne, než boháč, ktorého cesty sú zvrátené.28,6 Prís 19,1 7 Kto zachováva zákon, je rozumný syn, kto sa spolčuje s pažravcami, robí hanbu svojmu otcovi. 8 Kto rozmnožuje svoj majetok úrokmi a úžerou, zhromažďujeho pre toho, čo sa zmilúva nad núdznymi.28,8 Ex 22,25; Lv 25,36; Prís 13,22 9 Ak si niekto zapcháva uši, aby nepočul zákon, jeho modlitba je ohavnosťou.28,9 Prís 15,8 10 Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám padne do jamy a bezúhonní nadobudnú dobré dedičstvo.28,10 Prís 26,27 11 Boháč sa zdá sám sebe múdry, ale bedár, čo má rozum, ho prehliadne. 12 Keď spravodliví jasajú, je to veľká sláva, keď však bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú.28,12 Prís 28,28 13 Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo.28,13 Ž 32,3-5; 1Jn 1,8n 14 Blahoslavený človek, čo si ustavične zachováva bázeň, ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia. 15 Ako revúci lev a túlavý medveď je svojvoľný panovník nad biednym ľudom. 16 Vladár, čo stratil súdnosť, spôsobuje mnoho útlaku, no ten, čo nenávidí neoprávnený zisk, bude dlho žiť. 17 Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až do smrti unikať. Nech ho nik nepodporí!28,17 Gn 4,14 18 Kto kráča bezúhonne, bude zachránený, no ten, čo chodí po zvrátených cestách, zrazu padne.28,18 Prís 10,9 19 Kto obrába svoju pôdu, nasýti sa chlebom, kto sa zháňa za daromnicami, zasýti sa chudobou.28,19 Prís 12,11 20 Spoľahlivý človek bude zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest.28,20 Prís 13,11 21 Nie je dobré nadržiavať ľuďom, veď za kus chleba sa previní nejeden človek.28,21 Dt 1,17; Prís 24,23 22 Závistlivec sa naháňa za majetkom, no netuší, že doľahne na neho bieda.28,22 1Tim 6,9 23 Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom. 24 Kto zdiera svojho otca i matku a hovorí, že to nie je previnenie, je spoločníkom ničiteľa.28,24 Mt 15,5 25 Chamtivec vyvoláva hádky, ale kto dúfa v Hospodina, bude sa vzmáhať. 26 Kto sa spolieha na seba, je hlupák, kto však kráča podľa múdrosti, bude zachránený. 27 Kto dáva chudobnému, nebude mať nedostatok, no toho, čo si zakrýva pred ním oči, postihne veľa kliatob.28,27 Prís 22,9 28 Keď bezbožníci povstanú, ľudia sa skrývajú, keď hynú, pribúdajú spravodliví.28,28 Prís 28,12