Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

27. kapitola

1 Nechváľ sa zajtrajškom, lebo nevieš, čo deň zrodí.27,1 Jk 4,13-15 2 Nech ťa chváli iný, nie tvoje ústa, cudzí človek, nie tvoje pery! 3 Kameň je ťažký aj piesok niečo váži, ale hnev blázna od oboch je ťažší. 4 Rozhorčenie je kruté, hnev je sťa povodeň, kto však obstojí pred žiarlivosťou? 5 Lepšie je priame karhanie ako skrývaná láska.27,5 Lv 19,17 6 Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bozky toho, kto nenávidí.27,6 Ž 141,5; Mt 26,49 7 Sýty šliape po pláste medu, hladnému je však každá horkosť sladká. 8 Ako vták, čo odletí ďaleko od svojho hniezda, je muž, čo sa zatúla ďaleko od svojho príbytku. 9 Olej a kadidlo rozveseľujú srdce, slasť z priateľa je viac ako vlastná rada. 10 Neopúšťaj svojho priateľa ani priateľa svojho otca, keď ťa však stihne nešťastie, nechoď do príbytku svojho brata, lebo lepší je blízky sused než vzdialený brat.27,10 Prís 17,17; 18,24 11 Buď múdry, syn môj, a rozveseľ moje srdce, aby som mohol odpovedať tomu, čo mi robí výčitky. 12 Rozvážny človek vidí nebezpečenstvo a skryje sa, neskúsení doplácajú na to, že idú ďalej.27,12 Prís 22,3 13 Šaty zadrž tomu, čo sa zaručí za cudzieho, ak za cudziu ženu, vezmi od neho záloh!27,13 Prís 20,16 14 Tomu, kto včasráno hlučne dobrorečí blížnemu, bude sa to považovať za zlorečenie. 15 Ustavičný lejak v daždivom dni a hašterivá žena sú si podobné,27,15 Prís 19,13 16 kto ju chce zvládnuť, chce zvládnuť vietor a chytiť olej pravicou. 17 Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého. 18 Kto sa stará o figovník, bude jesť ovocie, kto stráži svojho pána, bude poctený. 19 Ako voda odráža tvár, tak srdce odráža človeka. 20 Podsvetie27,20 Hebr. šeól. a ríša smrti27,20 Hebr. abaddon. sa nenasýtia a nenasýtia sa ani oči človeka.27,20 Koh 1,8 21 Ako taviaca nádoba striebro a pec zlato, tak človeka preveria ústa, čo ho chvália. 22 Keby si blázna tĺčikom rozdrvil medzi obilím v mažiari, bláznovstvo ho neopustí. 23 Poznaj dobre stav tvojho stáda a venuj pozornosť čriedam, 24 veď hojnosť nebude navždy ani koruna pre všetky pokolenia. 25 Keď sa pokosí tráva a ukáže sa nová zeleň, po horách sa zberá mládza; 26 z baránkov máš odev, za capov kúpiš pole, 27 máš dosť kozieho mlieka na svoju obživu, na obživu svojej rodiny i na živobytie svojich slúžok.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk