27. kapitola

17 Železo sa brúsi železom a jeden človek obrusuje druhého.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.