26. kapitola

1 Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznovi česť. 2 Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. 3 Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát bláznov.26,3 Prís 10,13; 19,29 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on. 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa sám sebe nezdal múdry. 6 Nohy si odtína a okúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov. 8 Ako kameň vložený do praku je pocta preukázaná bláznovi. 9 Ako tŕň, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov. 10 Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. 11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo.26,11 2Pt 2,22 12 Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on.26,12 Prís 29,20 13 Lenivec hovorí: „Na ceste je levíča, lev sa poneviera po námestiach.“26,13 Prís 22,13 14 Dvere sa otáčajú na svojich pántoch a lenivec na svojom lôžku. 15 Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.26,15 Prís 19,24 16 Lenivec si pripadá múdrejší než sedem rozumne odpovedajúcich. 17 Psa chytá za uši ten, čo sa zamieša do sporu, ktorý sa ho netýka. 18 Ako pomätený, čo strieľa ohnivé šípy a smrtonosné strely, 19 je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí: „Veď ja som len žartoval!“ 20 Keď nieto dreva, vyhasne oheň, keď niet klebetníka, utíchne zvada. 21 Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, tak roznieti škriepny človek spor.26,21 Prís 15,18 22 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.26,22 Prís 18,8 23 Ako postriebrená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srdcom. 24 Kto nenávidí, pretvaruje sa perami, no vo svojom vnútri prechováva lesť. 25 Keď hovorí prívetivým hlasom, never mu, veď v jeho srdci je sedmoraká ohavnosť, 26 a hoci nenávisť podvodne zakryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba. 27 Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, na toho sa zvalí.26,27 Ž 7,16; Prís 28,10; Koh 10,8 28 Falošný jazyk nenávidí tých, čo zasiahol, úlisné ústa privodia pád.