Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

26. kapitola

1 Ako k letu nepatrí sneh a k žatve dážď, nepristane bláznovi česť. 2 Ako preletovanie vrabca a poletovanie lastovičky ani bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. 3 Bič na koňa, uzda na osla a palica na chrbát bláznov.26,3 Prís 10,13; 19,29 4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on. 5 Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby sa sám sebe nezdal múdry. 6 Nohy si odtína a okúsi násilie ten, čo posiela odkazy po bláznovi. 7 Ako slabé nohy chromého je príslovie v ústach bláznov. 8 Ako kameň vložený do praku je pocta preukázaná bláznovi. 9 Ako tŕň, čo sa zadrel opilcovi do ruky, je príslovie v ústach bláznov. 10 Ako strelec, čo chce všetko trafiť, je ten, čo najíma blázna alebo tulákov. 11 Ako sa pes vráti k tomu, čo vyvráti, opakuje blázon svoje bláznovstvo.26,11 2Pt 2,22 12 Videl si muža, čo sa sám sebe zdá múdry? Blázon má viac nádeje než on.26,12 Prís 29,20 13 Lenivec hovorí: „Na ceste je levíča, lev sa poneviera po námestiach.“26,13 Prís 22,13 14 Dvere sa otáčajú na svojich pántoch a lenivec na svojom lôžku. 15 Lenivec siahne rukou do misy a unaví sa, kým ju vráti k ústam.26,15 Prís 19,24 16 Lenivec si pripadá múdrejší než sedem rozumne odpovedajúcich. 17 Psa chytá za uši ten, čo sa zamieša do sporu, ktorý sa ho netýka. 18 Ako pomätený, čo strieľa ohnivé šípy a smrtonosné strely, 19 je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí: „Veď ja som len žartoval!“ 20 Keď nieto dreva, vyhasne oheň, keď niet klebetníka, utíchne zvada. 21 Ako uhlie pahrebu a drevo oheň, tak roznieti škriepny človek spor.26,21 Prís 15,18 22 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.26,22 Prís 18,8 23 Ako postriebrená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srdcom. 24 Kto nenávidí, pretvaruje sa perami, no vo svojom vnútri prechováva lesť. 25 Keď hovorí prívetivým hlasom, never mu, veď v jeho srdci je sedmoraká ohavnosť, 26 a hoci nenávisť podvodne zakryje, v zhromaždení sa zjaví jeho zloba. 27 Kto inému jamu kope, sám do nej padne, kto kotúľa balvan, na toho sa zvalí.26,27 Ž 7,16; Prís 28,10; Koh 10,8 28 Falošný jazyk nenávidí tých, čo zasiahol, úlisné ústa privodia pád.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk