26. kapitola

4 Neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznovstva, aby si nebol ako on.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.