Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

25. kapitola

Druhá Šalamúnova zbierka prísloví (25 – 29)

1 Aj toto sú Šalamúnove príslovia, ktoré spísali muži judského kráľa Chizkiju.
2 Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať. 3 Tak ako výšku nebies a hĺbku zeme ani srdce kráľov nemožno preskúmať. 4 Odstráň zo striebra trosku a tepcovi striebra sa nádoba podarí. 5 Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti.25,5 Prís 16,12 6 Nevystatuj sa pred kráľom a nepostav sa na miesto veľmožov, 7 lebo je lepšie, keď ti povedia: „Vystúp sem,“ než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli.25,7 Lk 14,8-11 8 Nechoď unáhlene pred súd! Čože si napokon počneš, keď ťa tvoj blížny zahanbí? 9 Veď svoj spor s blížnym, ale neprezraď tajomstvo iného, 10 lebo ti to bude vyčítať ten, čo to počuje, a zlá povesť sa od teba neodvráti. 11 Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas.25,11 Prís 15,23 12 Ako zlatý krúžok a klenot z rýdzeho zlata je karhajúci mudrc pre vnímavý sluch. 13 Ako chladivý sneh v čase žatvy je spoľahlivý posol pre tých, čo ho posielajú, pretože občerství dušu svojich pánov. 14 Oblaky s vetrom, ale bez dažďa, to je človek, čo sa chváli darom, ktorý nedá. 15 Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti.25,15 Prís 15,1 16 Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho. 17 Len občas vstúp nohou do domu blížneho, aby sa ťa nepresýtil a neznenávidel ťa. 18 Ako kyjak, meč a ostrý šíp je človek, čo krivo svedčí proti blížnemu. 19 Ako zlomený zub a vytknutá noha je spoliehanie sa na zradcu v čase súženia. 20 Ako niekto, čo si vyzlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva piesne skľúčenému srdcu. 21 Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody;25,21-22 Rim 12,20 22 tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu25,22 Obraz poukazuje na výčitky svedomia z preukázanej dobroty, ktorá ho bude sužovať. a Hospodin ťa odmení.25,22 1Sam 24,13-14 23 Severný vietor prináša dážď a pokútna reč hnevlivé pohľady. 24 Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome.25,24 Prís 21,9 25 Ako studená voda pre vyprahnuté hrdlo je dobrá správa z ďalekého kraja.25,25 Jer 18,14 26 Ako zmútený prameň a znečistená studňa je spravodlivý, čo ustupuje bezbožníkovi. 27 Jesť priveľa medu nie je dobré ani skúmať slávu iných slávu neprinesie! 28 Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk