Predchádzajúca kapitola

25. kapitola

Druhá Šalamúnova zbierka prísloví (25 – 29)

1 Aj toto sú Šalamúnove príslovia, ktoré spísali muži judského kráľa Chizkiju.
2 Božou slávou je veci skrývať, slávou kráľov veci skúmať. 3 Tak ako výšku nebies a hĺbku zeme ani srdce kráľov nemožno preskúmať. 4 Odstráň zo striebra trosku a tepcovi striebra sa nádoba podarí. 5 Odstráň bezbožníka spred kráľa a upevní sa jeho trón v spravodlivosti. 6 Nevystatuj sa pred kráľom a nepostav sa na miesto veľmožov, 7 lebo je lepšie, keď ti povedia: „Vystúp sem,“ než keď ťa ponížia pred urodzeným človekom, ktorého tvoje oči videli. 8 Nechoď unáhlene pred súd! Čože si napokon počneš, keď ťa tvoj blížny zahanbí? 9 Veď svoj spor s blížnym, ale neprezraď tajomstvo iného, 10 lebo ti to bude vyčítať ten, čo to počuje, a zlá povesť sa od teba neodvráti. 11 Sťa zlaté jablká na striebornom podnose je slovo vyrieknuté v pravý čas. 12 Ako zlatý krúžok a klenot z rýdzeho zlata je karhajúci mudrc pre vnímavý sluch. 13 Ako chladivý sneh v čase žatvy je spoľahlivý posol pre tých, čo ho posielajú, pretože občerství dušu svojich pánov. 14 Oblaky s vetrom, ale bez dažďa, to je človek, čo sa chváli darom, ktorý nedá. 15 Trpezlivosťou možno presvedčiť vodcu, vľúdny jazyk láme kosti. 16 Našiel si med? Jedz s mierou, aby si sa ho neprejedol a nevyvrátil si ho. 17 Len občas vstúp nohou do domu blížneho, aby sa ťa nepresýtil a neznenávidel ťa. 18 Ako kyjak, meč a ostrý šíp je človek, čo krivo svedčí proti blížnemu. 19 Ako zlomený zub a vytknutá noha je spoliehanie sa na zradcu v čase súženia. 20 Ako niekto, čo si vyzlieka kabát v chladný deň či leje ocot do lúhu, je ten, čo spieva piesne skľúčenému srdcu. 21 Ak ten, čo ťa nenávidí, je hladný, daj mu jesť chlieb, ak je smädný, daj mu napiť vody; 22 tým nahrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu a Hospodin ťa odmení. 23 Severný vietor prináša dážď a pokútna reč hnevlivé pohľady. 24 Lepšie je bývať v kúte na streche ako s hašterivou ženou v jednom dome. 25 Ako studená voda pre vyprahnuté hrdlo je dobrá správa z ďalekého kraja. 26 Ako zmútený prameň a znečistená studňa je spravodlivý, čo ustupuje bezbožníkovi. 27 Jesť priveľa medu nie je dobré ani skúmať slávu iných slávu neprinesie! 28 Mesto zbúrané, bez hradieb, to je muž, čo sa neovláda.