24. kapitola

Rady do života

1 Nezáviď zlým ľuďom a nežiadaj si byť s nimi,
2 lebo ich srdce pomýšľa na záhubu, ich pery hovoria o trápení. 3 Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje. 4 Poznaním sa napĺňajú komory rozmanitým drahým a skvelým majetkom. 5 Múdry bojovník je mocnejší než silák, učený prevyšuje toho, čo sa robí silným, 6 lebo pod múdrym vedením budeš viesť svoj boj a v množstve poradcov spočíva záchrana.24,6 Prís 11,14; 20,18; Lk 14,31 7 Múdrosť je privysoká pre blázna, v bráne neotvorí svoje ústa. 8 Toho, kto premýšľa, ako páchať zlo, budú volať intrigán. 9 Úklady blázna sú hriech, posmievač sa ľuďom protiví. 10 Ak ochabneš v čase súženia, tvoja sila je malá. 11 Zachraňuj vedených na smrť a bráň tých, čo sa tackajú na popravisko.24,11 Ž 82,4 12 Ak povieš: „Pozri, my sme to nevedeli,“ vari ten, čo skúma srdcia, tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie? On odplatí človeku podľa jeho skutkov.24,12 Jób 34,11; Jer 17,10 13 Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý, a medový plást je pre tvoje podnebie sladký. 14 Vedz, že taká istá je múdrosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nevyjde nazmar.24,14 Prís 23,18 15 Bezbožník, nestroj úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva. 16 Veď spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí potkýnať. 17 Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ, a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá,24,17 Jób 31,29 18 aby to Hospodin nevidel — bolo by to v jeho očiach zlé — a odvrátil by od neho svoj hnev. 19 Nerozčuľuj sa pre tých, čo robia zlo, nezáviď bezbožníkom!24,19 Ž 37,1 20 Veď zlý človek nemá budúcnosť a svieca bezbožníkov zhasne.24,20 Prís 13,9 21 Boj sa Hospodina, syn môj, aj kráľa, a nespolčuj sa s nestálymi ľuďmi,24,21 1Pt 2,17 22 lebo náhle môže prísť na nich pohroma; ktože vie, aké nešťastie tí dvaja privedú?

Druhý dodatok

23 Aj tieto príslovia pochádzajú od múdrych: Nie je dobré nadržiavať ľuďom na súde.24,23 Lv 19,15; Dt 1,17; Prís 18,5; 28,21
24 Toho, čo povie bezbožníkovi: „Si spravodlivý,“ budú ľudia preklínať a národy mu budú zlorečiť, 25 tým však, čo ho pokarhajú, bude sa vodiť dobre a spočinie na nich hojné požehnanie. 26 Na pery bozkáva ten, kto dáva priamu odpoveď. 27 Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postavíš dom. 28 Nesvedč bez dôvodu proti svojmu blížnemu a nezavádzaj svojimi perami.24,28 Ex 20,16 29 Nehovor: „Ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov.“24,29 Prís 20,22; 1Tes 5,15 30 Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinici človeka, čo stratil rozum. 31 A hľa, bola celkom zarastená bodľačím, jej povrch pokrývala pŕhľava a jej kamenný múr bol rozváľaný. 32 Keď som na to hľadel, vzal som si to k srdcu, videl som a vzal som si z toho ponaučenie: 33 „Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať,“24,33-34 Prís 6,10-11 34 no chudoba príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž.