Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

Rady do života

1 Nezáviď zlým ľuďom a nežiadaj si byť s nimi,
2 lebo ich srdce pomýšľa na záhubu, ich pery hovoria o trápení. 3 Múdrosťou sa buduje dom a rozumnosťou sa upevňuje. 4 Poznaním sa napĺňajú komory rozmanitým drahým a skvelým majetkom. 5 Múdry bojovník je mocnejší než silák, učený prevyšuje toho, čo sa robí silným, 6 lebo pod múdrym vedením budeš viesť svoj boj a v množstve poradcov spočíva záchrana.24,6 Prís 11,14; 20,18; Lk 14,31 7 Múdrosť je privysoká pre blázna, v bráne neotvorí svoje ústa. 8 Toho, kto premýšľa, ako páchať zlo, budú volať intrigán. 9 Úklady blázna sú hriech, posmievač sa ľuďom protiví. 10 Ak ochabneš v čase súženia, tvoja sila je malá. 11 Zachraňuj vedených na smrť a bráň tých, čo sa tackajú na popravisko.24,11 Ž 82,4 12 Ak povieš: „Pozri, my sme to nevedeli,“ vari ten, čo skúma srdcia, tomu nerozumie, a ten, čo stráži tvoju dušu, to nevie? On odplatí človeku podľa jeho skutkov.24,12 Jób 34,11; Jer 17,10 13 Jedz, syn môj, med, lebo je dobrý, a medový plást je pre tvoje podnebie sladký. 14 Vedz, že taká istá je múdrosť pre tvoju dušu. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nevyjde nazmar.24,14 Prís 23,18 15 Bezbožník, nestroj úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva. 16 Veď spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí potkýnať. 17 Neteš sa, keď padne tvoj nepriateľ, a keď sa potkne, nech ti srdce neplesá,24,17 Jób 31,29 18 aby to Hospodin nevidel — bolo by to v jeho očiach zlé — a odvrátil by od neho svoj hnev. 19 Nerozčuľuj sa pre tých, čo robia zlo, nezáviď bezbožníkom!24,19 Ž 37,1 20 Veď zlý človek nemá budúcnosť a svieca bezbožníkov zhasne.24,20 Prís 13,9 21 Boj sa Hospodina, syn môj, aj kráľa, a nespolčuj sa s nestálymi ľuďmi,24,21 1Pt 2,17 22 lebo náhle môže prísť na nich pohroma; ktože vie, aké nešťastie tí dvaja privedú?

Druhý dodatok

23 Aj tieto príslovia pochádzajú od múdrych: Nie je dobré nadržiavať ľuďom na súde.24,23 Lv 19,15; Dt 1,17; Prís 18,5; 28,21
24 Toho, čo povie bezbožníkovi: „Si spravodlivý,“ budú ľudia preklínať a národy mu budú zlorečiť, 25 tým však, čo ho pokarhajú, bude sa vodiť dobre a spočinie na nich hojné požehnanie. 26 Na pery bozkáva ten, kto dáva priamu odpoveď. 27 Urob si svoju robotu vonku, vykonaj si ju na poli a potom si postavíš dom. 28 Nesvedč bez dôvodu proti svojmu blížnemu a nezavádzaj svojimi perami.24,28 Ex 20,16 29 Nehovor: „Ako urobil mne, tak urobím aj ja jemu, každému odplatím podľa jeho skutkov.“24,29 Prís 20,22; 1Tes 5,15 30 Prešiel som okolo poľa lenivého muža a popri vinici človeka, čo stratil rozum. 31 A hľa, bola celkom zarastená bodľačím, jej povrch pokrývala pŕhľava a jej kamenný múr bol rozváľaný. 32 Keď som na to hľadel, vzal som si to k srdcu, videl som a vzal som si z toho ponaučenie: 33 „Ešte si pospať, zdriemnuť trochu, ešte si zložiť ruky a odpočívať,“24,33-34 Prís 6,10-11 34 no chudoba príde k tebe ako tulák a núdza ako ozbrojený muž.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk