Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

23. kapitola

1 Keď si zasadneš s panovníkom k jedlu, dobre si všímaj, čo máš pred sebou, 2 a prilož si nôž na hrdlo, ak máš priveľkú chuť. 3 Nebaž po jeho pochúťkach, sú klamlivým pokrmom. 4 Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia. 5 Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam. 6 Nejedz chlieb neprajníka a nebaž po jeho pochúťkach! 7 On si totiž v mysli všetko zráta: „Jedz a pi,“ vraví ti, ale jeho srdce ti nie je naklonené. 8 Vyvrátiš sústo, čo si prehltol, a svoje vľúdne slová zmárniš. 9 Nehovor nič pred bláznom, keď počúva, lebo pohrdne tvojimi rozumnými slovami. 10 Nepohni medzu prastarú a nezasahuj do poľa sirôt,23,10 Prís 22,28 11 veď ich zástanca je mocný, on sa ujme ich sporu proti tebe.

Otcovské napomenutia

12 Upriam svoje srdce na výchovu a svoje uši na poučné výroky23,12 Zbierka 23,12–24,22 má istú príbuznosť s asýrskym múdroslovným spisom Achikarova múdrosť..
13 Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom.23,13 Prís 22,15 14 Ty ho síce udrieš prútom, ale zachrániš mu život od podsvetia. 15 Syn môj, ak bude múdre tvoje srdce, aj moje srdce sa bude radovať 16 a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. 17 Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom, 18 lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevyjde nazmar.23,18 Prís 24,14 19 Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. 20 Nezdržuj sa medzi pijanmi vína ani medzi tými, čo hltajú mäso. 21 Veď pijan a pažravec vyjdú na mizinu, do handier ich odejú driemoty.23,21 Prís 21,17 22 Poslúchaj svojho otca, on ťa splodil, a nepohŕdaj svojou matkou, keď zostarla.23,22 Prís 1,8 23 Kúp si pravdu a nepredaj múdrosť, výchovu a rozumnosť. 24 Od radosti jasá otec spravodlivého, kto splodil múdreho, raduje sa z neho.23,24 Prís 10,1 25 Nech sa raduje tvoj otec a tvoja mať, nech jasá tá, čo ťa porodila. 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. 27 Veď jamou hlbokou je prostitútka a úzkou studňou cudzinka.23,27 Prís 22,14 28 Aj ona strojí úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi.

Portrét opilca

29 Komu zostane bedákanie a komu jojkanie? Komu zvady, komu sťažnosti? Komu rany bez príčiny? Komu mútne oči?
30 Tým, čo vysedávajú pri víne a chodia ochutnávať miešané víno. 31 Nepozeraj na víno, ako sa červenie, ako iskrí v pohári a hladko sa šmýka, 32 no nakoniec uhryzne ako had a poštípe ako zmija. 33 Tvoje oči budú vidieť čudné veci a tvoje srdce bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo leží na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole sťažňa. 35 „Udreli ma,“ povieš, „no nič ma nebolí, zbili ma, ale nič necítim. Kedy sa zobudím, aby som zasa niečo našiel?“
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk