Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

1 Keď si zasadneš s panovníkom k jedlu, dobre si všímaj, čo máš pred sebou, 2 a prilož si nôž na hrdlo, ak máš priveľkú chuť. 3 Nebaž po jeho pochúťkach, sú klamlivým pokrmom. 4 Za bohatstvom sa nežeň, prestaň z vlastného uváženia. 5 Len čo na ňom očami spočinieš, už ho niet, veď zrazu si nasadí krídla a odletí sťa orol k nebesiam. 6 Nejedz chlieb neprajníka a nebaž po jeho pochúťkach! 7 On si totiž v mysli všetko zráta: „Jedz a pi,“ vraví ti, ale jeho srdce ti nie je naklonené. 8 Vyvrátiš sústo, čo si prehltol, a svoje vľúdne slová zmárniš. 9 Nehovor nič pred bláznom, keď počúva, lebo pohrdne tvojimi rozumnými slovami. 10 Nepohni medzu prastarú a nezasahuj do poľa sirôt, 11 veď ich zástanca je mocný, on sa ujme ich sporu proti tebe.

Otcovské napomenutia

12 Upriam svoje srdce na výchovu a svoje uši na poučné výroky.
13 Nezdráhaj sa potrestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom. 14 Ty ho síce udrieš prútom, ale zachrániš mu život od podsvetia. 15 Syn môj, ak bude múdre tvoje srdce, aj moje srdce sa bude radovať 16 a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery hovoriť, čo je správne. 17 Nech nehorlí tvoje srdce proti hriešnikom, ale vždy radšej za bázeň pred Hospodinom, 18 lebo iste jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nevyjde nazmar. 19 Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. 20 Nezdržuj sa medzi pijanmi vína ani medzi tými, čo hltajú mäso. 21 Veď pijan a pažravec vyjdú na mizinu, do handier ich odejú driemoty. 22 Poslúchaj svojho otca, on ťa splodil, a nepohŕdaj svojou matkou, keď zostarla. 23 Kúp si pravdu a nepredaj múdrosť, výchovu a rozumnosť. 24 Od radosti jasá otec spravodlivého, kto splodil múdreho, raduje sa z neho. 25 Nech sa raduje tvoj otec a tvoja mať, nech jasá tá, čo ťa porodila. 26 Daj mi, syn môj, svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. 27 Veď jamou hlbokou je prostitútka a úzkou studňou cudzinka. 28 Aj ona strojí úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi.

Portrét opilca

29 Komu zostane bedákanie a komu jojkanie? Komu zvady, komu sťažnosti? Komu rany bez príčiny? Komu mútne oči?
30 Tým, čo vysedávajú pri víne a chodia ochutnávať miešané víno. 31 Nepozeraj na víno, ako sa červenie, ako iskrí v pohári a hladko sa šmýka, 32 no nakoniec uhryzne ako had a poštípe ako zmija. 33 Tvoje oči budú vidieť čudné veci a tvoje srdce bude hovoriť zvrátene. 34 Budeš ako ten, čo leží na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole sťažňa. 35 „Udreli ma,“ povieš, „no nič ma nebolí, zbili ma, ale nič necítim. Kedy sa zobudím, aby som zasa niečo našiel?“