Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

1 Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia než striebro a zlato.22,1 Koh 7,1 2 Boháč a bedár sa v niečom stretajú: obaja sú dielom Hospodina.22,2 Jób 34,19; Prís 14,31; 17,5; 29,13; Mt 26,11 3 Rozvážny človek vidí zlo a ukryje sa, neskúsení idú ďalej a doplatia na to.22,3 Prís 27,12 4 Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕne a osídla sú na ceste zvráteného človeka, no kto si chráni život, zďaleka sa im vyhne. 6 Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. 7 Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa. 8 Kto seje neprávosť, bude žať skazu a prút jeho hnevu sa pominie.22,8 Jób 4,8 9 Kto hľadí vľúdnym okom, bude požehnaný, lebo dáva bedárovi zo svojho chleba. 10 Odožeň posmešníka a pominie zvada, prestane svár a hanba. 11 Kto má rád čisté srdce a láskavé pery, bude priateľom kráľa. 12 Oči Hospodina chránia poznanie, on vyvracia slová zradcu. 13 Lenivec hovorí: „Vonku je lev, na námestí by ma zadlávil!“22,13 Prís 26,13 14 Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou, na koho sa Hospodin rozhnevá, padne do nej.22,14 Prís 5,3-6; 7,21-23; 23,27 15 Pochabosť väzí v srdci chlapca, ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie. 16 Kto zdiera bedára, aby sa obohatil, a dáva boháčovi, iste zakúsi núdzu.

Výroky múdrych

17 Nakloň svoj sluch, počúvaj slová múdrych a upriam svoje srdce na moje poznatky.
18 Veď bude príjemné, ak si ich zachováš vo svojom vnútri, zrazu sa dostanú na tvoje pery. 19 Dnes ťa poúčam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hospodina. 20 Vari som ti nenapísal tridsať výrokov22,20 Zbierka prísloví 22,17–24,22 je veľmi podobná egyptskej zbierke Múdrosť Amenemopeho., rád a poučení, 21 aby som ti dal spoznať istotu pravdivých slov a aby si správne odpovedal tým, čo ťa posielajú? 22 Nezdieraj bedára, lebo je chudobný, a nešliap po biednom v bráne,22,22 Ex 22,23; 23,6 23 lebo Hospodin sa ujme ich sporu a okradne o život ich okrádačov. 24 Nepriateľ sa s hnevlivým mužom a nestýkaj sa s prchkým chlapom, 25 aby si sa neprispôsobil jeho chodníkom a nenastražil si pascu sám sebe. 26 Nepatri k tým, čo podávajú ruku a dávajú záruku za dlhy,22,26-27 Prís 6,1-5 27 ak ich nemáš z čoho splatiť. Prečo má niekto vziať tvoje lôžko spod teba? 28 Nepohni medzu prastarú, ktorú založili tvoji otcovia.22,28 Dt 19,14; Jób 24,2-4; Prís 23,10 29 Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi, nebude slúžiť obyčajným ľuďom.22,29 Ezd 7,6; Neh 2,1-3
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk