Predchádzajúca kapitola

22. kapitola

1 Dobré meno je viac ako veľké bohatstvo, priazeň je lepšia než striebro a zlato. 2 Boháč a bedár sa v niečom stretajú: obaja sú dielom Hospodina. 3 Rozvážny človek vidí zlo a ukryje sa, neskúsení idú ďalej a doplatia na to. 4 Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. 5 Tŕne a osídla sú na ceste zvráteného človeka, no kto si chráni život, zďaleka sa im vyhne. 6 Pouč chlapca na začiatku jeho cesty a neodchýli sa od nej ani v starobe. 7 Boháč panuje nad chudobnými, dlžník je otrokom veriteľa. 8 Kto seje neprávosť, bude žať skazu a prút jeho hnevu sa pominie. 9 Kto hľadí vľúdnym okom, bude požehnaný, lebo dáva bedárovi zo svojho chleba. 10 Odožeň posmešníka a pominie zvada, prestane svár a hanba. 11 Kto má rád čisté srdce a láskavé pery, bude priateľom kráľa. 12 Oči Hospodina chránia poznanie, on vyvracia slová zradcu. 13 Lenivec hovorí: „Vonku je lev, na námestí by ma zadlávil!“ 14 Ústa cudzích žien sú hlbokou jamou, na koho sa Hospodin rozhnevá, padne do nej. 15 Pochabosť väzí v srdci chlapca, ale trestajúca palica ju odtiaľ vyženie. 16 Kto zdiera bedára, aby sa obohatil, a dáva boháčovi, iste zakúsi núdzu.

Výroky múdrych

17 Nakloň svoj sluch, počúvaj slová múdrych a upriam svoje srdce na moje poznatky.
18 Veď bude príjemné, ak si ich zachováš vo svojom vnútri, zrazu sa dostanú na tvoje pery. 19 Dnes ťa poúčam, áno teba, aby si sa spoliehal na Hospodina. 20 Vari som ti nenapísal tridsať výrokov, rád a poučení, 21 aby som ti dal spoznať istotu pravdivých slov a aby si správne odpovedal tým, čo ťa posielajú? 22 Nezdieraj bedára, lebo je chudobný, a nešliap po biednom v bráne, 23 lebo Hospodin sa ujme ich sporu a okradne o život ich okrádačov. 24 Nepriateľ sa s hnevlivým mužom a nestýkaj sa s prchkým chlapom, 25 aby si sa neprispôsobil jeho chodníkom a nenastražil si pascu sám sebe. 26 Nepatri k tým, čo podávajú ruku a dávajú záruku za dlhy, 27 ak ich nemáš z čoho splatiť. Prečo má niekto vziať tvoje lôžko spod teba? 28 Nepohni medzu prastarú, ktorú založili tvoji otcovia. 29 Videl si muža zručného v práci? Bude stáť pred kráľmi, nebude slúžiť obyčajným ľuďom.