20. kapitola

1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu.20,1 Oz 4,11 2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.20,2 Prís 16,14; 19,12 3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. 4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. 5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá. 6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. 8 Kráľ, čo sedí na sudcovskom stolci, preosieva svojím zrakom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: „Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?“20,9 Jób 4,17; 9,2; 14,4 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.20,10 Prís 11,1 11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. 12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin.20,12 Ž 94,9 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.20,13 Prís 6,10 14 „Zlé, je to zlé!“ vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli. 15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. 16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu!20,16 Prís 27,13 17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku.20,17 Prís 9,17 18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou!20,18 Prís 24,6 19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom.20,19 Prís 11,13 20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. 21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný. 22 Nehovor: „Odplatím sa za zlé!“ Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.20,22 Rim 12,17 23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá. 24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?20,24 Ž 37,23 25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: „Je to sväté!“, a iba potom zvažovať sľuby.20,25 Dt 23,22n 26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. 27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra.20,27 1Kor 2,11 28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.20,28 Prís 16,12; Iz 16,5 29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny.20,29 Prís 16,31 30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútra.