Predchádzajúca kapitola

20. kapitola

1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu. 2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému. 3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. 4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. 5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá. 6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. 8 Kráľ, čo sedí na sudcovskom stolci, preosieva svojím zrakom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: „Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?“ 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi. 11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. 12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin. 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom. 14 „Zlé, je to zlé!“ vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli. 15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. 16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu! 17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. 18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou! 19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom. 20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. 21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný. 22 Nehovor: „Odplatím sa za zlé!“ Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa. 23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá. 24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť? 25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: „Je to sväté!“, a iba potom zvažovať sľuby. 26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. 27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra. 28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón. 29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny. 30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútra.