Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

1 Víno je posmievač a opojný nápoj výtržník, nie je múdry nik, koho premôžu.20,1 Oz 4,11 2 Hrozba kráľa je ako rev mladého leva, ten, kto ho rozhnevá, hreší proti sebe samému.20,2 Prís 16,14; 19,12 3 Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne. 4 Lenivcovi sa nechce orať na jeseň, ale cez žatvu žobre a nič nemá. 5 Zámery v srdci človeka sú hlboké vody, rozumný človek z nich čerpá. 6 Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? 7 Spravodlivý kráča v bezúhonnosti, blažené sú jeho deti, ktoré zanechal. 8 Kráľ, čo sedí na sudcovskom stolci, preosieva svojím zrakom všetko zlé. 9 Kto môže povedať: „Ja som si srdce očistil, som čistý od hriechu?“20,9 Jób 4,17; 9,2; 14,4 10 Dvojaké závažie a dvojaká miera — oboje sa protiví Hospodinovi.20,10 Prís 11,1 11 Už chlapec svojimi skutkami dáva najavo, či je čisté a správne jeho konanie. 12 Aj počúvajúce ucho, aj vidiace oko utvoril Hospodin.20,12 Ž 94,9 13 Nemiluj spánok, aby si neschudobnel, ale maj oči otvorené a nasýtiš sa chlebom.20,13 Prís 6,10 14 „Zlé, je to zlé!“ vraví, kto kupuje, no keď odíde, už sa tým chváli. 15 Jestvuje síce zlato a veľa rubínov, drahocenným skvostom sú však pery plné poznania. 16 Zadrž odev toho, kto sa zaručuje za cudzinca, a od toho, čo za cudzinku, vezmi zálohu!20,16 Prís 27,13 17 Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku.20,17 Prís 9,17 18 Plány pripravuj po porade, boj veď s rozvahou!20,18 Prís 24,6 19 Vyzrádza tajnosti, kto chodí a ohovára, nezačínaj si preto s tárajom.20,19 Prís 11,13 20 Kto zlorečí otcovi alebo matke, tomu zhasne jeho lampa v hustej tme. 21 Majetok na začiatku rýchlo nadobúdaný napokon nebude požehnaný. 22 Nehovor: „Odplatím sa za zlé!“ Dúfaj v Hospodina a zachráni ťa.20,22 Rim 12,17 23 Dvojaké závažie sa Hospodinovi protiví, falošná váha nie je dobrá. 24 Kroky muža vedie Hospodin, ako môže človek svojej ceste rozumieť?20,24 Ž 37,23 25 Pascou pre človeka je nerozvážne vyrieknuť: „Je to sväté!“, a iba potom zvažovať sľuby.20,25 Dt 23,22n 26 Múdry kráľ preosieva bezbožníkov a drví ich mlátiacim kolesom. 27 Hospodin stráži dych človeka, skúma všetky zákutia vnútra.20,27 1Kor 2,11 28 Milosrdenstvo a vernosť ochraňujú kráľa, milosrdenstvom podopiera svoj trón.20,28 Prís 16,12; Iz 16,5 29 Ozdobou mladých je ich sila, okrasou starcov sú šediny.20,29 Prís 16,31 30 Zraňujúce údery vyčistia zlo a rany zákutia vnútra.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk