Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

19. kapitola

1 Lepší je chudobný kráčajúci v bezúhonnosti, než človek s falošnými perami, ktorý je blázon.19,1 Prís 28,6 2 Nikto nie je dobrý bez poznania, kto sa náhli, dopúšťa sa hriechu. 3 Bláznovstvom si človek podvracia cestu, jeho srdce sa hnevá na Hospodina.19,3 Nár 3,39 4 Bohatstvo získava veľa priateľov, biedny však príde o svojho priateľa.19,4 Prís 14,20 5 Falošného svedka trest neminie a ten, čo rozširuje lži, neutečie.19,5 Dt 19,18-21; Prís 21,28 6 Mnohí pochlebujú urodzenému človeku a každý je priateľom toho, kto je štedrý. 7 Bedára nenávidia všetci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho priatelia! Aj keď za nimi volá, niet ich. 8 Kto získava poznanie, má rád seba, kto koná rozumne, bude sa mu dobre vodiť. 9 Falošného svedka trest neminie a ten, čo rozširuje lži, zahynie. 10 Nie je vhodné, aby blázon žil v blahobyte, a už vôbec nie, aby otrok panoval nad kniežatami.19,10 Prís 30,22; Koh 10,7 11 Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. 12 Kráľov hnev je ako rev mladého leva, no ako rosa na tráve je jeho priazeň.19,12 Prís 16,14n; 20,2 13 Bláznivý syn je nešťastím pre otca a škriepky ženy sú ako ustavičné kvapkanie vody.19,13 Prís 27,15 14 Dom i majetok je dedičstvom po otcoch, rozumná žena však pochádza od Hospodina.19,14 Prís 18,22 15 Lenivosť pohružuje do hlbokého spánku, ten, čo zaháľa, bude hladovať. 16 Kto zachováva prikázanie, zachová si život, kto sa nestará o svoje cesty, zomrie. 17 Kto sa zľutuje nad biednym, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť.19,17 Mt 5,7; 25,35-40; 2Kor 9,6 18 Trestaj svojho syna, kým máš nádej, nedaj sa tak strhnúť, že by si ho usmrtil! 19 Kto srší hnevom, zaslúži si pokutu, ak mu ju však odpustíš, iba zväčšíš zlo. 20 Počúvaj radu a prijmi výčitku, napokon zmúdrieš. 21 V ľudskom srdci je síce veľa zámerov, no rozhodnutie Hospodina pretrvá.19,21 Prís 16,9 22 Od človeka sa žiada vernosť, preto je na tom lepšie bedár ako podvodník. 23 Bázeň pred Hospodinom vedie k životu, spokojne spí ten, čo ju má, nezasiahne ho nešťastie.19,23 Prís 13,14 24 Lenivec strčí ruku do misy, ale k ústam ju už nepritiahne.19,24 Prís 26,15 25 Udri posmievača a neskúsený sa stane rozvážnym, vyčítaj rozumnému a získa poznanie. 26 Kto týra otca a vyháňa matku, je odporný a nehanebný syn. 27 Syn môj, ak prestaneš počúvať výčitky, vzdiališ sa od rozumných slov. 28 Ničomný svedok sa vysmieva z práva, ústa bezbožníkov hltajú neprávosť. 29 Na posmievačov sú nachystané súdy a na chrbty bláznov údery.