Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

1 Kto sa oddeľuje od druhých, uspokojuje svoje chúťky, brojí proti každej dobrej rade. 2 Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale vo vyjadrovaní svojich myšlienok. 3 Tam, kde vkročí bezbožník, prichádza aj opovrhnutie a s hanbou potupa. 4 Slová z ľudských úst sú hlboké vody, prameň múdrosti je rozvodnený potok. 5 Nie je dobré nadržiavať bezbožníkovi a odstrčiť spravodlivého na súde.18,5 Dt 1,17 6 Pery privádzajú blázna do hádky, jeho ústa volajú po bitke. 7 Ústa sú bláznovi na skazu a jeho pery sú pre neho pascou.18,7 Prís 10,14 8 Slová klebetníka sú ako maškrty, schádzajú až na dno žalúdka.18,8 Prís 26,22 9 Aj ten, kto je vo svojej práci nedbanlivý, je bratom ničiteľa. 10 Hospodinovo meno je pevná veža, spravodlivý do nej zuteká a je v bezpečí.18,10 Ž 61,4 11 Majetok pre boháča je ako opevnené mesto, javí sa mu sťa nedostupná hradba. 12 Skazu predchádza namyslené srdce človeka, slávu však predchádza pokora.18,12 Prís 15,33; 16,18 13 Odpovedať skôr, ako si vypočul, je hlúpe a hanebné. 14 Ten, čo má mužného ducha, zvládne chorobu, kto však znesie duchom zroneného? 15 Rozumné srdce získava poznanie a ucho múdrych ho vyhľadáva. 16 Dar kliesni cestu človeku, privádza ho k mocným.18,16 Gn 43,11 17 Kto prvý rieši svoj spor, zdá sa spravodlivý, kým nepríde jeho blížny a nepreverí ho. 18 Lós zakončuje zvady a rozsudzuje mocnárov. 19 Urazený brat je nedostupnejší než opevnené mesto, zvady sú ako závory pevnosti. 20 Z ovocia úst sa sýti vnútro človeka, úroda pier ho nasýti.18,20 Prís 12,14 21 Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov. 22 Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina.18,22 Prís 19,14 23 Chudobný prosí o zmilovanie, no bohatý odpovie drsno. 24 Niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, je však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat.18,24 Prís 17,17