18. kapitola

22 Kto našiel ženu, našiel dobro a zadovážil si priazeň Hospodina.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.