Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

17. kapitola

1 Lepší je kúsok suchého chleba v pokoji ako dom plný obetných hostín so zvadou. 2 Múdry sluha bude vládnuť nad pánovým synom, čo robí hanbu, a s bratmi sa rozdelí o dedičstvo. 3 Taviaca nádoba je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin.17,3 Ž 66,10; Jer 17,10 4 Ničomník počúva podlé pery, klamár nakláňa sluch k zlomyseľnému jazyku. 5 Kto si robí posmech z bedára, rúha sa jeho Tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, toho neminie trest.17,5 Prís 14,31 6 Korunou starcov sú ich vnuci a ozdobou synov ich otcovia. 7 Nepristanú hlupákovi zbytočné reči, o to menej lživé reči vládcovi. 8 Úplatok je v očiach darcu ako talizman, kamkoľvek sa obráti, má úspech.17,8 Prís 18,16 9 Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov. 10 Výčitka zapôsobí na rozumného viac ako sto palíc na blázna. 11 Zlý vyhľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vyslaný ukrutný posol. 12 Radšej stretnúť medvedicu zbavenú mláďat ako blázna v jeho šialenstve. 13 Nešťastie neopustí dom toho, kto sa za dobré odpláca zlým. 14 Začiatok zvady je ako vypustenie vôd, a tak zanechaj hádku skôr, ako vybuchne. 15 Vyhlásenie bezbožníka za spravodlivého a spravodlivého za bezbožníka — jedno aj druhé sa Hospodinovi protiví.17,15 Iz 5,23 16 Načo sú peniaze v ruke blázna?! Kúpi si múdrosť? Veď nemá rozum! 17 Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. 18 Človek, čo stratil rozum, si tľapne dlaňou a dáva záruku za svojho blížneho.17,18 Prís 6,1-5; 11,5 19 Previnenie má rád ten, čo miluje hádky, ten, kto zvyšuje svoju bránu, vyhľadáva zánik.17,19 Na pozadí toho obrazu je silná kritika pýchy. 20 Kto má skazené srdce, nenájde šťastie, kto má falošný jazyk, upadne do nešťastia. 21 Kto splodil pomäteného, je zarmútený, otec nezakúsi radosť z hlupáka. 22 Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti.17,22 Prís 15,13 23 Bezbožník berie bokom úplatok, a tak prekrúca chodníky práva.17,23 Ex 23,8 24 Na tvári rozumného sa zračí múdrosť, ale oči blázna hľadia na kraj zeme17,24 T. j. už bláznov pohľad prezrádza, že je mimo skutočnosti.. 25 Bláznivý syn prináša svojmu otcovi len trápenie a horkosť tej, čo ho porodila. 26 Nie je dobré pokutovať spravodlivého ani biť urodzených za ich statočnosť. 27 Kto sa krotí v reči, nadobúda poznanie, pokojný duchom je rozumný človek. 28 Ak mlčí, aj pochábľa pokladajú za múdreho, a za rozumného, keď má zatvorené pery.17,28 Jób 13,5