Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina.16,1 Verš sa podobá prísloviu: Človek mieni, Pán Boh mení.16,1 Prís 16,9; 19,21 2 Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin.16,2 Ž 7,10; Prís 21,2 3 Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.16,3 Ž 37,5 4 Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy.16,4 Rim 9,22 5 Hospodinovi sa protiví každý namyslenec, zaručene ho trest neminie. 6 Milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu, bázeň pred Hospodinom odvracia zlo.16,6 1Pt 4,8 7 Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho nepriateľov.16,7 Gn 31,24; 33,4 8 Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom.16,8 Ž 37,16; Prís 15,16 9 Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje.16,9 Prís 19,21; Jer 10,23 10 Božie rozhodnutie je na perách kráľa, jeho ústa sa nespreneveria na súde. 11 Presné váhy a miery patria Hospodinovi, všetky závažia v mešci sú jeho dielom.16,11 Prís 11,1 12 Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravodlivosťou.16,12 Prís 25,5; 29,14 13 Králi majú v obľube spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu. 14 Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri.16,14 Prís 19,12; 20,2 15 V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 O čo lepšie je získať múdrosť ako rýdze zlato a nadobudnúť rozumnosť namiesto striebra!16,16 Prís 2,4 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, chráni si život ten, čo stráži svoju púť. 18 Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch.16,18 Prís 11,2; 18,12 19 Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť. 20 Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina.16,20 Ž 40,5; Prís 29,25 21 Múdreho srdcom budú volať rozumný, prívetivá reč rozširuje poznatky. 22 Rozum je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláznovstvo je trestom pre bláznov. 23 Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam, rozširuje poznatky na jeho perách. 24 Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. 25 Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti.16,25 Prís 14,12 26 Nadšenie robotníka pracuje za neho, pohýnajú ho jeho hladné ústa. 27 Ničomný človek snuje zlo, na jeho perách je akoby blčiaci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. 29 Násilník zvádza blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto zatvára oči, myslí na zvrátenosti, ten, čo zlo vykonal, zoviera pery. 31 Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním.16,31 Prís 20,29 32 Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto. 33 Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina.16,33 Ex 28,30; Prís 18,18
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk