Predchádzajúca kapitola

16. kapitola

1 Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina. 2 Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin. 3 Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery. 4 Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy. 5 Hospodinovi sa protiví každý namyslenec, zaručene ho trest neminie. 6 Milosrdenstvo a vernosť zotiera vinu, bázeň pred Hospodinom odvracia zlo. 7 Ak sa Hospodinovi páčia cesty človeka, zmieri s ním aj jeho nepriateľov. 8 Lepšie je málo získané spravodlivo, ako veľké zisky nadobudnuté neprávom. 9 Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. 10 Božie rozhodnutie je na perách kráľa, jeho ústa sa nespreneveria na súde. 11 Presné váhy a miery patria Hospodinovi, všetky závažia v mešci sú jeho dielom. 12 Kráľom sa protiví hriešne konanie, lebo trón sa upevňuje spravodlivosťou. 13 Králi majú v obľube spravodlivé pery, milovaný je ten, čo hovorí pravdu. 14 Kráľov hnev je posol smrti, múdry muž ho uzmieri. 15 V jase tváre kráľa sa zračí život, jeho priazeň je ako oblak jarného dažďa. 16 O čo lepšie je získať múdrosť ako rýdze zlato a nadobudnúť rozumnosť namiesto striebra! 17 Cesta statočných sa vyhýba zlu, chráni si život ten, čo stráži svoju púť. 18 Skazu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. 19 Skrúšenému duchom je lepšie byť s poníženými, ako deliť sa s pyšnými o korisť. 20 Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine, blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. 21 Múdreho srdcom budú volať rozumný, prívetivá reč rozširuje poznatky. 22 Rozum je prameňom života pre toho, čo ho má, no bláznovstvo je trestom pre bláznov. 23 Srdce múdreho dáva rozvahu jeho ústam, rozširuje poznatky na jeho perách. 24 Príjemné slová sú medový plást, sladkosť pre dušu a vzpruženie pre kosti. 25 Niektorá cesta sa človeku zdá správna, nakoniec však vedie k smrti. 26 Nadšenie robotníka pracuje za neho, pohýnajú ho jeho hladné ústa. 27 Ničomný človek snuje zlo, na jeho perách je akoby blčiaci oheň. 28 Zvrátený človek vyvoláva zvadu, ohovárač rozdeľuje dôverných priateľov. 29 Násilník zvádza blížneho a vedie ho nedobrou cestou. 30 Kto zatvára oči, myslí na zvrátenosti, ten, čo zlo vykonal, zoviera pery. 31 Šediny sú nádherná koruna, získava sa čestným správaním. 32 Lepšie je byť trpezlivý ako hrdina, lepší je ten, čo sa ovláda, než ten, čo dobyje mesto. 33 Lós sa síce hádže do náprsného vrecka, každé rozhodnutie je však od Hospodina.