16. kapitola

4 Hospodin koná všetko podľa svojho zámeru, podobne aj bezbožník, ale pre deň pohromy.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.