Predchádzajúca kapitola

14. kapitola

1 Múdra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca. 2 Kto kráča čestne, má bázeň pred Hospodinom, no pohŕda ním ten, čo sa správa scestne. 3 V ústach blázna vyrastá pýcha, lež pre múdrych sú pery ochranou. 4 Kde niet volov, válov je prázdny, kým sila býka zabezpečí veľkú úrodu. 5 Pravdivý svedok neklame, falošný svedok však rozširuje lži. 6 Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, no pre rozumného je poznanie ľahko dostupné. 7 Odíď spred hlúpeho muža, veď z jeho pier nedočkáš sa poznania. 8 Múdrosťou rozvážneho je pochopiť, kam ide, bláznovstvom hlupákov je podvod. 9 Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. 10 Srdce pozná vlastnú trpkosť a nikto cudzí sa s ním nedelí o radosť. 11 Dom bezbožníkov bude zničený, ale stan statočných bude prekvitať. 12 Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. 13 Aj v smiechu môže srdce zabolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku. 14 Vierolomný sa nasýti zo svojich ciest a dobrý človek zasa z tých svojich. 15 Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. 16 Múdry sa obáva a stráni sa zla, hlúpy sa však povzbudzuje a verí si. 17 Prchký robí hlúposti a prefíkaného muža budú nenávidieť. 18 Neskúsení dedia hlúposť, no rozvážnych korunuje poznanie. 19 Zlí sa skláňajú pred dobrými a bezbožníci v bránach spravodlivého. 20 Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostač. 21 Kto svojím blížnym pohŕda, hreší, kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený. 22 Neblúdia azda tí, čo snujú zlo? Milosrdenstvo a vernosť však sprevádza tých, čo chystajú dobro. 23 Každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. 24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, ale bláznovstvo hlupákov zostane bláznovstvom. 25 Pravdivý svedok zachraňuje životy, lež ten, čo vraví lož, je podvodník. 26 V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. 27 Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik z osídel smrti. 28 V množstve ľudu spočíva kráľova sláva, ale v ubúdaní národa vladárova záhuba. 29 Trpezlivý oplýva rozumnosťou, kým prchký vychvaľuje bláznovstvo. 30 Pokojné srdce dodá telu život, no žiarlivosť je nákazou v kostiach. 31 Ten, čo utláča biedneho, potupuje svojho Tvorcu, ctí ho však ten, kto sa nad chudobným zľutúva. 32 Bezbožníka zavrhne jeho vlastná zloba, ale spravodlivý dôveruje aj v hodine smrti. 33 Múdrosť prebýva v srdci rozumného človeka, a čo je vo vnútri bláznov, je zjavné. 34 Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. 35 Priazeň kráľa požíva múdry sluha, jeho hnev však postihne nehanebníka.