Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

14. kapitola

1 Múdra žena si buduje dom, ale hlúpa ho vlastnými rukami rúca.14,1 Prís 9,1 2 Kto kráča čestne, má bázeň pred Hospodinom, no pohŕda ním ten, čo sa správa scestne. 3 V ústach blázna vyrastá pýcha, lež pre múdrych sú pery ochranou. 4 Kde niet volov, válov je prázdny, kým sila býka zabezpečí veľkú úrodu. 5 Pravdivý svedok neklame, falošný svedok však rozširuje lži.14,5 Ex 20,16; 23,1; Prís 6,19; 12,17 6 Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, no pre rozumného je poznanie ľahko dostupné.14,6 Prís 15,4; 17,24 7 Odíď spred hlúpeho muža, veď z jeho pier nedočkáš sa poznania. 8 Múdrosťou rozvážneho je pochopiť, kam ide, bláznovstvom hlupákov je podvod. 9 Blázni sa vysmievajú z obety za hriech, no statočných sprevádza Božia priazeň. 10 Srdce pozná vlastnú trpkosť a nikto cudzí sa s ním nedelí o radosť. 11 Dom bezbožníkov bude zničený, ale stan statočných bude prekvitať. 12 Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.14,12 Prís 16,25 13 Aj v smiechu môže srdce zabolieť, a radosť sa môže skončiť v zármutku. 14 Vierolomný sa nasýti zo svojich ciest a dobrý človek zasa z tých svojich. 15 Neskúsený človek verí hocičomu, no rozvážny svoje kroky zvažuje. 16 Múdry sa obáva a stráni sa zla, hlúpy sa však povzbudzuje a verí si. 17 Prchký robí hlúposti a prefíkaného muža budú nenávidieť. 18 Neskúsení dedia hlúposť, no rozvážnych korunuje poznanie. 19 Zlí sa skláňajú pred dobrými a bezbožníci v bránach spravodlivého. 20 Chudobného nenávidí aj jeho blížny, no bohatý má priateľov nadostač. 21 Kto svojím blížnym pohŕda, hreší, kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený.14,21 Ž 41,2 22 Neblúdia azda tí, čo snujú zlo? Milosrdenstvo a vernosť však sprevádza tých, čo chystajú dobro. 23 Každá námaha prináša zisk, no prázdne reči len núdzu. 24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, ale bláznovstvo hlupákov zostane bláznovstvom. 25 Pravdivý svedok zachraňuje životy, lež ten, čo vraví lož, je podvodník. 26 V bázni Hospodina je pevná nádej, pre svoje deti je útočiskom. 27 Bázeň Hospodina je prameňom života, slúži na únik z osídel smrti.14,27 Prís 13,14 28 V množstve ľudu spočíva kráľova sláva, ale v ubúdaní národa vladárova záhuba. 29 Trpezlivý oplýva rozumnosťou, kým prchký vychvaľuje bláznovstvo.14,29 Prís 19,11 30 Pokojné srdce dodá telu život, no žiarlivosť je nákazou v kostiach. 31 Ten, čo utláča biedneho, potupuje svojho Tvorcu, ctí ho však ten, kto sa nad chudobným zľutúva.14,31 Jób 31,13-22; Prís 17,5 32 Bezbožníka zavrhne jeho vlastná zloba, ale spravodlivý dôveruje aj v hodine smrti. 33 Múdrosť prebýva v srdci rozumného človeka, a čo je vo vnútri bláznov, je zjavné. 34 Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. 35 Priazeň kráľa požíva múdry sluha, jeho hnev však postihne nehanebníka.14,35 Gn 41,37-40
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk