Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Zákon o nazirejoch

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Ak niektorý muž alebo žena zloží osobný nazirejský sľub, aby sa zasvätil Hospodinovi,6,2 Sdc 13,5; 16,17; 1Mak 3,49; Lk 1,15; Sk 21,23 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Nesmie piť hroznovú šťavu ani jesť čerstvé ani sušené hrozno.6,3 Jer 35,2-8; Am 2,12 4 Po celý čas svojho nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých hrozien až po šupky. 5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.6,5 Sdc 13,5; 16,17; 1Sam 1,11 6 Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu.6,6 Lv 21,11; Nm 19,11-16 7 Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvätenia Bohu. 8 Po celý čas svojho nazirejského sľubu bude zasvätený Hospodinovi. 9 Keby však niekto blízko neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svojho očisťovania, urobí to teda na siedmy deň.6,9 Nm 19,11.14-19 10 Na ôsmy deň prinesie dve hrdličky alebo dva holúbky kňazovi ku vchodu do stanu stretávania.6,10 Lv 5,7-10; 14,22-23; 15,14 11 Kňaz prinesie jedného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vykonal obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvätí hlavu. 12 Tak sa opäť zasvätí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie jednoročného baránka ako obetu za vinu. Predchádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. 13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz ku vchodu stanu stretávania.6,13 Lv 1,3; Sk 21,26 14 Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného barana ako obetu spoločenstva,6,14 Lv 3,6; Mal 1,13-14 15 kôš nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky zamiesených s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy a k tomu príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu.6,15 Lv 2,4 16 Kňaz to prinesie pred Hospodina, vykoná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pripraví Hospodinovi ako obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. 18 Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva.6,18 Sk 18,18; 21,24.26 19 Potom kňaz vezme varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu.6,19 Ex 29,23-28; 1Sam 2,15 20 Kňaz nimi zamáva pred Hospodinom ako podávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou z podávanej obety a so stehnom z pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno.6,20 Ex 29,27-28; Lv 7,31.34; 10,14-15 21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirejstve.‘“

Áronovské požehnanie

22 Hospodin povedal Mojžišovi:6,22 Sir 36,22
23 „Povedz Áronovi a jeho synom: Izraelitov budete požehnávať týmito slovami:6,23 Gn 14,19-20; Lv 9,22-23; Sir 50,20 24 ‚Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!6,24 Gn 24,1.35; Ž 121,4-7; 134,3; Jn 17,11 25 Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!6,25 Ž 31,17; 67,1; 80,1-4 26 Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!‘6,26 Ž 4,7; 42,6; 89,16; Iz 57,19; Jn 14,27 27 Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám.“6,27 Dt 28,10; Ž 115,12-13; Iz 43,7; Jer 14,9; Sir 50,20-21