Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

6. kapitola

Zákon o nazirejoch

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Ak niektorý muž alebo žena zloží osobný nazirejský sľub, aby sa zasvätil Hospodinovi,6,2 Sdc 13,5; 16,17; 1Mak 3,49; Lk 1,15; Sk 21,23 3 nech sa zdržiava vína a akéhokoľvek opojného nápoja. Nebude piť ocot z vína ani z iného nápoja. Nesmie piť hroznovú šťavu ani jesť čerstvé ani sušené hrozno.6,3 Jer 35,2-8; Am 2,12 4 Po celý čas svojho nazirejského sľubu nesmie jesť nič z toho, čo pochádza z viniča, od nezrelých hrozien až po šupky. 5 Po celý čas nazirejského sľubu sa britva nedotkne jeho hlavy. Kým sa neskončia dni jeho zasvätenia Hospodinovi, nech je svätý a nech si necháva voľne rásť vlasy na hlave.6,5 Sdc 13,5; 16,17; 1Sam 1,11 6 Nech sa po celý čas svojho nazirejského sľubu Hospodinovi nepriblíži k mŕtvemu.6,6 Lv 21,11; Nm 19,11-16 7 Nesmie sa poškvrniť ani pri smrti otca, matky, brata či sestry, lebo má na hlave znamenie svojho zasvätenia Bohu. 8 Po celý čas svojho nazirejského sľubu bude zasvätený Hospodinovi. 9 Keby však niekto blízko neho celkom nečakane zomrel a on by si poškvrnil zasvätenú hlavu, nech si ju oholí v deň svojho očisťovania, urobí to teda na siedmy deň.6,9 Nm 19,11.14-19 10 Na ôsmy deň prinesie dve hrdličky alebo dva holúbky kňazovi ku vchodu do stanu stretávania.6,10 Lv 5,7-10; 14,22-23; 15,14 11 Kňaz prinesie jedného ako obetu za hriech; druhého ako spaľovanú obetu, aby zaňho vykonal obrad zmierenia, pretože sa poškvrnil mŕtvolou. V ten deň si znova posvätí hlavu. 12 Tak sa opäť zasvätí Hospodinovi na obdobie svojho nazirejského sľubu a prinesie jednoročného baránka ako obetu za vinu. Predchádzajúci čas sa mu však nezapočíta, pretože poškvrnil svoj nazirejský sľub. 13 Toto je zákon o nazirejovi: V ten deň, keď sa skončí obdobie jeho nazirejského sľubu, privedie ho kňaz ku vchodu stanu stretávania.6,13 Lv 1,3; Sk 21,26 14 Ako svoj dar prinesie Hospodinovi jednoročného bezchybného baránka ako spaľovanú obetu, ročnú ovcu ako obetu za hriech a bezchybného barana ako obetu spoločenstva,6,14 Lv 3,6; Mal 1,13-14 15 kôš nekvasených chlebov, koláčov z jemnej múky zamiesených s olejom a nekvasené, olejom potreté posúchy a k tomu príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu.6,15 Lv 2,4 16 Kňaz to prinesie pred Hospodina, vykoná zaňho obetu za hriech aj spaľovanú obetu. 17 Barana pripraví Hospodinovi ako obetu spoločenstva spolu s košom nekvasených chlebov a prinesie pokrmovú a nápojovú obetu. 18 Potom pri vchode do stanu stretávania si nazirej oholí hlavu, vezme vlasy svojho nazirejského sľubu a hodí ich do ohňa pod obetu spoločenstva.6,18 Sk 18,18; 21,24.26 19 Potom kňaz vezme varené baranie plece, z koša nekvasený koláč, nekvasený posúch a vloží to do rúk nazireja, len čo si oholil vlasy svojho nazirejského sľubu.6,19 Ex 29,23-28; 1Sam 2,15 20 Kňaz nimi zamáva pred Hospodinom ako podávanou obetou. Je to svätý dar kňazovi spolu s hruďou z podávanej obety a so stehnom z pozdvihovanej obety. Potom smie nazirej piť víno.6,20 Ex 29,27-28; Lv 7,31.34; 10,14-15 21 Toto je zákon o nazirejovi, ktorý sľúbil Hospodinovi za svoje nazirejstvo priniesť dar okrem toho, čo chce sám pridať. Nech urobí podľa sľubu, ktorý dal, podľa zákona o svojom nazirejstve.‘“

Áronovské požehnanie

22 Hospodin povedal Mojžišovi:6,22 Sir 36,22
23 „Povedz Áronovi a jeho synom: Izraelitov budete požehnávať týmito slovami:6,23 Gn 14,19-20; Lv 9,22-23; Sir 50,20 24 ‚Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!6,24 Gn 24,1.35; Ž 121,4-7; 134,3; Jn 17,11 25 Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!6,25 Ž 31,17; 67,1; 80,1-4 26 Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!‘6,26 Ž 4,7; 42,6; 89,16; Iz 57,19; Jn 14,27 27 Takto nech kladú na Izraelitov moje meno a ja ich požehnám.“6,27 Dt 28,10; Ž 115,12-13; Iz 43,7; Jer 14,9; Sir 50,20-21