Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Obety na slávnosť trúbenia

1 V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu. Bude to Deň trúbenia.29,1 Lv 23,24-25; Nm 10,1-10
2 Ako spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi pripravte jedného býčka, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov.29,2 Heb 10,10-14 3 Ako príslušnú pokrmovú obetu pripravte jemnú múku, zamiesenú s olejom tak, že tri desatiny pripadnú na každého býčka, dve desatiny na barana 4 a jedna desatina na každého zo siedmich baránkov. 5 Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech na vykonanie obradu zmierenia za seba. 6 To všetko okrem spaľovanej obety na začiatku nového mesiaca, príslušnej pokrmovej obety, ako aj každodennej spaľovanej a nápojovej obety podľa predpisu. To bude ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi.29,6 Nm 28,11-15

Obety na Deň zmierenia

7 Aj v desiaty deň toho siedmeho mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie a budete sa kajúcne postiť. Nebudete konať nijakú prácu.29,7 Lv 16,29-31; 23,27; Mt 5,4
8 Ako spaľovanú obetu príjemnej vône Hospodinovi prinesiete jedného býčka, jedného barana a sedem jednoročných bezchybných baránkov. 9 Ako príslušnú pokrmovú obetu pripravte jemnú múku zamiesenú s olejom tak, že tri desatiny pripadnú na každého býčka, dve desatiny na barana 10 a jedna desatina na každého zo siedmich baránkov. 11 Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech. To okrem obety za hriech na vykonanie obradu zmierenia a každodennej spaľovanej obety, príslušnej pokrmovej a nápojovej obety.29,11 Lv 16; Heb 7,27

Obety na slávnosť stánkov

12 V pätnásty deň siedmeho mesiaca budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu, ale po sedem dní budete mať slávnosť na počesť Hospodina.29,12 Lv 23,33-43; Dt 16,13-14; Ez 45,25; Jn 7,2
13 Ako spaľovanú obetu, ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi, prinesiete trinásť býčkov, dva barany a štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 14 Ako príslušnú pokrmovú obetu prinesiete jemnú múku zamiesenú s olejom, a to tri desatiny na každého býčka z trinástich býčkov, dve desatiny na každého barana z dvoch baranov 15 a jednu desatinu na každého baránka zo štrnástich baránkov. 16 Prineste aj jedného capa ako obetu za hriech, okrem pravidelnej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety. 17 Na druhý deň prinesiete dvanásť býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 18 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 19 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa ako obetu za hriech. 20 Na tretí deň prinesiete jedenásť býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 21 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 22 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa ako obetu za hriech. 23 Na štvrtý deň prinesiete desať býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 24 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 25 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. 26 Na piaty deň prinesiete deväť býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 27 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 28 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. 29 Na šiesty deň prinesiete osem býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 30 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 31 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. 32 Na siedmy deň prinesiete sedem býčkov, dva barany, štrnásť jednoročných bezchybných baránkov. 33 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 34 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. 35 Na ôsmy deň budete mať slávnostné zhromaždenie. Nebudete vykonávať nijakú obvyklú prácu.29,35 Lv 23,36; Neh 8,18; Jn 7,37-39 36 Ako spaľovanú obetu prinesiete ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi, a to jedného býčka, jedného barana a sedem bezchybných jednoročných baránkov. 37 Prinesiete aj príslušnú pokrmovú a nápojovú obetu podľa počtu býčkov, baranov a baránkov, ako určuje predpis. 38 Okrem každodennej spaľovanej obety i príslušnej pokrmovej a nápojovej obety prineste ešte jedného capa na obetu za hriech. 39 Toto budete obetovať Hospodinovi na stanovené slávnosti, okrem svojich sľubov a dobrovoľných darov pri svojich spaľovaných, pokrmových, nápojových obetách a obetách spoločenstva.‘“29,39 Lv 7,16n