6. kapitola

12 a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.