4. kapitola

19 Zavolal ich: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.