27. kapitola

7 Po porade kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.