27. kapitola

61 Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária; sedeli oproti hrobu.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.