27. kapitola

44 Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní spolu s ním.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.