27. kapitola

28 Vyzliekli ho a obliekli do šarlátového plášťa,
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.